5 maart Wereldgebedsdag

VLISSINGEN – Vrijdag 5 maart is het weer Wereld(vrouwen)gebedsdag, een interkerkelijke wereldgebeurtenis waarbij de liturgie wordt gemaakt door de nationale wereldgebedsdag-comités die alleen uit vrouwen bestaan. Ieder jaar neemt een ander land dit op zich, dit jaar is dat Vanuatu.

Op Wereldgebedsdag vinden er ieder jaar op de eerste vrijdag van maart vierentwintig uur per dag ergens op de wereld  gebedssamenkomsten plaats waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen en dezelfde gebeden worden gebeden. De Wereldgebedsdag verbindt mensen in een keten van gebed, maakt hen bewust dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, bevestigen dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

De vrouwen uit Vanuatu  kozen als thema voor de liturgie ‘Rotsvast’ naar de Bijbeltekst uit de Bergrede, (Mattheüs 7: 24-27) waar een huis op de rots standhoudt  in wind en regen.

Solidaire wereld

Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Alternatieve viering

Omdat er door de beperkende coronamaatregelen vrijwel nergens vieringen kunnen worden gehouden zal er vanaf 25 februari 2021 om 10.00 uur een alternatieve viering beschikbaar zijn op het YouTube-kanaal van de Wereldgebedsdagorganisatie. Deze viering is tot half maart te zien en te beluisteren.

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren.

Steun de projecten!

Er zijn drie projecten die dit jaar door de Wereldgebedsdag worden gesteund:

Project Early Intervention Pikinini Group Vanuatu

Zet zich in voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een handicap.

Project The Butterfly Trust Vanuatu

Richt zich vooral op de gezondheidszorg met voedingsadviezen, persoonlijke hygiëne en tand- en oogzorg op scholen en in dorpen.

Speciaal verzoek voor hulp in Suriname

Project in Paramaribo, de wijk Pontbuiten: Steun aan kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met kleine kinderen.

U kunt deze projecten steunen door uw gift over te maken naar Triodosbank,
IBAN-nummer: NL48TRIO 0390224839
ten name van Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

Kunstwerk

Het kunstwerk van Wereldgebedsdag 2021 werd gemaakt door Juliette Pita (1964) uit Vanuatu. Het schilderij heeft als titel ‘Cycloon Pam II: 13 maart 2015’ en toont een buigende en biddende moeder met haar kind. De golven beuken, maar een palmboom buigt zich beschermend over hen heen. De palmboom is Juliettes favoriete boom: hij heeft sterke wortels die winden kunnen weerstaan. De rok van de vrouw is gemodelleerd naar de traditionele kleding op Erromango, het eiland waar de kunstenares werd geboren. Aan de horizon zijn kleine kruisen te zien, ze staan symbool voor de slachtoffers van cycloon Pam in 2015.

De Kerkgenootschappen die de Wereldgebedsdag steunen zijn de Raad van Kerken Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, het Leger des Heils, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), de Unie van Baptistengemeenten en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Zie voor meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl