Leeskring Theologie Walcheren bespreekt Tomas Halik

OOST-SOUBURG – De Leeskring Theologie Walcheren begint het nieuwe jaar met het lezen en bespreken van een nieuw boek: IK WIL DAT JIJ BENT Over de God van Liefde, van de bekende Tjechische theoloog Tomas Halik. (ISBN978 90 239 713501 Nur 707).

Tomas Halik

De deelnemers lezen het boek thuis. Op de gespreksavonden wordt na een korte samenvatting met elkaar gesproken over het gelezene. Over de vragen die het boek oproept, de kanttekeningen die de lezer zet en de uitroeptekens.  Ieder leest vanuit zijn eigen achtergrond  en levenservaring en dat levert heel boeiende gesprekken op. Verhelderend, verbredend, verdiepend of een vraag achter latend. De deelnemers van voorgaande jaren kwamen uit diverse richtingen, meest van binnen en soms van buiten de kerk.

De theologen  Pim Steenbergen en Gerrit Klein hebben toegezegd dit seizoen de gesprekken te willen leiden. Behalve het boek, dat ieder zelf aanschaft, zijn er – voor zover nu bekend – geen kosten aan verbonden.

De drie bijeenkomsten vinden plaats in gemeenschapscentrum De Ark, achter de Open Havenkerk aan Oranjeplein 2, 4388 AH Oost-Souburg op 24 januari (Hoofdstuk 1-4), 21 februari (Hoofdstuk 5-9) en 28 maart (Hoofdstuk 9-14).

Aanmelden per email: e.dehaan.roelse@gmail.com

%d bloggers liken dit: