Aan Tafel: proeven en praten over ons voedsel(systeem)

door Margreeth Ernens – foto’s protestantse kerk

VLISSINGEN  – Hoe ga je op een goede manier in gesprek over de problematiek in de landbouw? De stikstofcrisis houdt ons allen bezig, maar wat kunnen wij, wat kunnen de boeren doen om op een verantwoorde manier met de aarde om te gaan.

De landelijke protestantse kerk heeft daarom de werkvorm ‘Proeven en praten over ons dagelijks brood’ ontwikkeld om in gemeentes, verenigingen, vriendengroep, familie of wijk in gesprek te gaan over de problematiek in de landbouw. ‘Aan Tafel, proeven en praten’ helpt om vanuit een Bijbels perspectief ons voedsel(systeem) te zien en om (weer) met verwondering naar ons dagelijks brood te kijken. Op 8 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid, een mooie gelegenheid om samen ‘Aan Tafel’ te gaan.

Lydia van Maurik (Groene Kerken & Duurzaamheid) maakte de werkvorm naar aanleiding van een gesprek over de stikstofcrisis met synodescriba ds René de Reuver en classispredikanten Arie van der Maas (Delta), Wilbert van Iperen (Veluwe) en Klaas van der Kamp (Overijssel-Flevoland). De werkvorm ‘Proeven en Praten’ geeft op een gezellige en leerzame manier inzicht in ons complexe voedselsysteem. Daartoe bereiden de deelnemers samen een driegangenmenu en wordt door podcasts uitgelegd welke weg de producten op het bord hebben afgelegd.

Zintuigen

De maaltijd wordt voor de groep bereid.

Door de verhalen te beluisteren tijdens het eten worden alle zintuigen geprikkeld. Zo voel, hoor, proef en zie je wat je eet. De deelnemers gaan met elkaar aan de slag door gespreksvragen en leren over het voedselsysteem door samen te proeven en te praten. De werkvorm verstrekt een makkelijk recept voor de maaltijd en de ingrediënten komen terug in de verhalen. Zo kunnen de deelnemers concreet leren over het voedsel dat voor hen staat.

Aan de hand van een spelvorm wordt ontdekt welke belangen er komen kijken bij het voedselsysteem en kunnen de deelnemers ontdekken wat zij zelf belangrijk vinden. Tot slot worden praktische tips aangereikt om aan de slag te gaan met wat men heeft gehoord, geproefd, gevoeld en besproken.

Praten en proeven

Samen eten en praten over het voedsel dat op je bord ligt.

De Ring Noordkop van de classis Noord-Holland ging als eerste ‘Aan Tafel’ in Middenmeer en dat leverde volgens de deelnemers ‘een stukje bewustwording’ op. Er werd samen gegeten en nagedacht over ons voedselsysteem, waarbij de rol van de kerk uitgebreid aan de orde kwam. Maar ook gewoon boodschappen doen werd besproken en de opties die daarbij om de hoek komen. Ook de boeren kwamen aan het woord: ,,Duurzaamheid is een Bijbelse opdracht, maar we moeten het wel kunnen volhouden.’’

Wilt u ook een avond organiseren met de werkvorm ‘Aan Tafel, Proeven en Praten over ons dagelijks brood’? Klik hier voor materialen en werkvorm. Verder is er op 21 februari een webinar van GroeneKerken te volgen over dit onderwerp, klik hier

Aan de hand van gespreksvragen en spelvormen ontdekken deelnemers wat zij belangrijk vinden.

‘Aan Tafel’ is een initiatief van de organisatie voor gerechtigheid Micha Nederland, de christelijke natuurorganisatie A Rocha Nederland en Kerk in Actie van de Protestantse Kerk.

Bron: Protestantsekerk.nl