Aardenburg Bedevaartsstad

AARDENBURG – Ook dit jaar wordt op de woensdag na Pinksteren (woensdag 12 juni) in Aardenburg de plechtige Bedevaartsdienst gehouden, met dit maal als thema ‘Een woord dat goed doet’. Naast de Bedevaartsdienst wordt een volledig dagprogramma aangeboden.

Van 1273 tot ongeveer 1600 trokken pelgrims naar Aardenburg vanwege de verering van ‘Onze Lieve Vrouw van Aardenburg’ en werden in de Pinksterweek de grote en kleine ommegang gehouden. Vanaf 1604 werd deze bijzondere verering van Maria in de stad Brugge voortgezet. Na de heroprichting van de parochie Aardenburg in 1804 werd de plechtige Bedevaartsdienst in ere hersteld in Aardenburg.

Sint Baafs Aardenburg

Dagprogramma: 10.00 uur Plechtige Bedevaartsdienst in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk, met aansluitend processie langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger pastoor Wiel Wiertz. Het Gemengd koor Sint Cecilia onder leiding van dirigente Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo verlenen muzikale medewerking.

11.00 uur – 11.30 uur koffie met Zeeuwse bolus achter in de kerk
11.30 uur – 12.15 uur boeiende presentatie in de kerk
12.30 uur – 14.00 uur maaltijd in één van de Aardenburgse restaurants. (prijs € 20,- exclusief consumpties).
14.30 uur aanvang middagprogramma. (prijs € 7,50 incl. 1 consumptie) Er kan worden gekozen uit verschillende activiteiten:
* Stadswandeling door Aardenburg ‘Van Steen tot Inktpot’ met bezoek aan St.Baafskerk en Doopsgezinde kerk.
* Bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve
* Bezoek/rondleiding Slakken In den Wijngaard met tot slot een drankje.
17.00 uur einde programma.

Deelnemers kunnen er voor kiezen om aan een deel of delen of het gehele programma deel te nemen.

Voor deelname aan de maaltijd en/of het middagprogramma dient u zich vooraf aan te melden vóór 1 juni a.s. Betaling dient te geschieden bij aanmelding.

Aanmelden en overige inlichtingen Marc Moens, Parochiekern Aardenburg Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg of via e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl. Men kan zich aanmelden via het pastoraal centrum in Oostburg, tel. 0117—453374. Betaling via rekeningnummer NL72 RABO 0311 848 036 t.n.v. Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v. Bedevaart 2019

%d bloggers liken dit: