Akoestisch Laboratorium geeft tweede concert in Goes

GOES – Het Akoestisch Laboratorium geeft zondag 11 september 2022 vanaf 16.00 uur een tweede concert in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Het concert is in het kader van het Goese stadspatroonsfeest van de heilige Maria Magdalena, in vervolg op de feestelijkheden van 22 juli.

Het Ensemble Sancti Gregoril.

Het Akoestisch Laboratorium brengt muziek ten gehore uit de koorboeken van de Grote of Maria Magdalenakerk. Deze koorboeken zijn bewaard gebleven, hoewel deze polyfone muziek indertijd tijdens de Reformatie werd ‘afgeschaft’ door de toen heersende protestanten. De koorboeken werden samen met de ‘overige katholiek restanten’(waaronder verschillende Missalen) naar het stadhuis gebracht. Ze worden bewaard in het archief van het tegenwoordige Stadskantoor.

De muziek klonk tot 1578 in deze Grote Kerk en zal dus nu opnieuw te horen zijn. Het Ensemble Cantores Sancti Gregorii  (gespecialiseerd in gregoriaanse en renaissance-muziek) zal onder andere de Missa ‘O Genetrix gloriosa’ van componist Jean Richafort ten gehore brengen.

Deze componist Jean Richafort, vermoedelijk rond 1480  geboren in Henegouwen of Luik, was van 1507 tot 1509 als zangmeester verbonden aan de Mechelse Sint Romboutskerk. Daarna zou hij aan het Franse hof werkzaam zijn geweest, was hij basse-contre in Aardenburg en zangmeester aan de Sint-Gilliskerk in Brugge.

Er is één bundel motetten van Richafort, postuum gepubliceerd bij Le Roy & Ballard (Parijs, 1556): een sluitend bewijs voor zijn blijvende populariteit. Van groter belang is de verspreiding van Richaforts werken in het 16e-eeuwse Europa: niet minder dan 170 handschriften en 70 drukken bevatten composities van zijn hand. Uitgever Susato te Antwerpen gaf Richaforts werken uit. De gedrukte koorboeken werden weer aangeschaft door de zangmeester van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. Deze Goese koorboeken zijn dus onomstotelijk onderdeel van de vele bewijzen van de populariteit van deze grootse componist.

Klik hier voor tickets