Alpha-cursus in Zierikzee

ZIERIKZEE – Het interkerkelijk Alpha-team uit Zierikzee begint deze maand met een nieuwe Alpha-cursus in Zierikzee.

Tijdens een Alpha-cursus ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Een Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: eten, een inleiding en een gesprek in een kleine groep. Er wordt nagedacht over allerlei inspirerende onderwerpen. Iedereen heeft zijn eigen meningen en vragen, maar er is altijd iets nieuws te ontdekken. Daarbij ontmoet je nieuwe mensen, met wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat. Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: Is er meer?; Wie is Jezus?; Bidden: waarom en hoe?; Hoe zit het met de kerk?

Het Alpha-team uit Zierikzee is oorspronkelijk ontstaan in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee. Inmiddels werken zes verschillende kerkgenootschappen samen in het team. De teamleden willen benadrukken wat ze gezamenlijk hebben, namelijk het geloof en vertrouwen in dezelfde Heiland en God.

Vanuit Zierikzee komt dan ook de vraag of er belangstellenden zijn in de omgeving om aan de cursus deel te nemen. Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig of een bemoediging. Het kan ook fijn zijn om samen naar de cursus te gaan.

De eerste Alpha-bijeenkomst is op woensdag 11 januari 2023, vanaf 18.30 uur in het gebouw van de Christengemeente aan de Grevelingenstraat 35, 4301 XZ Zierikzee. Omdat wordt begonnen met een maaltijd is opgave van te voren wenselijk. Voor meer informatie en opgeven kunt u bellen met 05-22978532 of via email alphazierikzee@kpnmail.nl   De cursus is gratis.