Arjan Plaisier geeft lezing in Middelburg

MIDDELBURG – Arjan Plaisier, predikant en voormalig scriba van de Protestantse Kerk Nederland, geeft donderdag 12 november 2020 in Middelburg een lezing over zijn nieuwe boek ‘Zorg voor de ziel’.

Ds Arjan Plaisier

De taakgroep vorming en toerusting van de Nieuwe Kerk Gemeente Middelburg nodigde Plaisier uit, omdat het boek en de daarin beschreven manieren om voor onze ziel te zorgen goed aansluiten bij het jaarthema van de Nieuwe Kerk.

Arie Jan (Arjan) Plaisier (Ridderkerk, 14 oktober 1956) is theoloog, predikant en voormalig zendeling. Van 2008 tot juni 2016 was hij scriba (secretaris) van de PKN.

Werken

Op 1 oktober 2015 verscheen Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg waarin Plaisier stelde dat kerkleden moeten accepteren dat er ‘witte plekken’ op de kaart van Nederland zullen ontstaan waar geen kerk meer is vanwege daling van het ledental. In plaats daarvan zullen kerkleden bijvoorbeeld gastlid kunnen worden van een andere christelijke kerk. Deze en andere voorstellen werden op de generale synode van 12 november 2015 behandeld.

Verder verschenen van zijn hand: De mens in het geding: een kritische vergelijking tussen Pascal en Nietzsche (1996),  zijn proefschrift; Bijna goddelijk gemaakt: gedachten over de menselijke gerichtheid op God (2005); Om een persoonlijke God: aanzet tot bezinning in de gemeenten (2006); Wie het zwaard opneemt : klassiek theologisch licht over een vreeswekkend thema: aanzet tot bezinning in de gemeenten (2007).

Plaisier plaatst zich wat theologische opvattingen betreft in het midden van de PKN, met een orthodox-gereformeerde en evangelische insteek. Hij ziet de lokale kerkelijke gemeente als ‘het hart van de kerk, omdat daar de kerkleden bijeenkomen om hun geloof te beleven.

De lezing in de Nieuwe Kerk in Middelburg begint donderdag 12 november om 20.00 uur, toegang is gratis. In verband met de huidige coronamaatregelen moeten belangstellenden zich aanmelden via email : taakgroep.vormingentoerusting@nieuwekerkgemeente.nl. Geeft u daarbij uw naam, uw telefoonnummer en het aantal bezoekers door. De lezing is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.