Augustinus als predikant belicht

GOES – Ds Kees Wesdorp uit Zoetermeer houdt woensdag 12 oktober 2022 in de Vredeskerk in Goes een lezing over ‘Augustinus als predikant’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Confessionele Beweging afdeling Zeeland.

Ds Wesdorp gaat in zijn lezing in op Augustinus als predikant. Augustinus (vierde eeuw na Chr) was een van de kerkvaders en hij betekende veel voor de theologie en de filosofie. In latere eeuwen inspireerde hij velen. De vraag is dan hoe ‘hij het zijn kinderen zei’. In zijn lezing neemt ds Wesdorp zijn gehoor mee om de geleerde, maar pastorale prediker op zijn katheder te ontmoeten. Wat maakt dat Augustinus vandaag de dag nog aanspreekt? Aan de hand van enkele preekfragmenten en analysevragen  wordt getoond wat predikanten van Augustinus zouden kunnen leren en waarop toehoorders zouden kunnen letten.

De bijeenkomst in de Vredeskerk begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Inloop met koffie vanaf 14.00 uur. Iedereen welkom!