Cantatedienst in Nieuwe Kerk Middelburg

MIDDELBURG – De Nieuwe Kerk-gemeente in Middelburg houdt zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de inmiddels traditionele cantatedienst. In deze dienst wordt muzikaal aansluiting gezocht bij het gedenken van de overleden gemeenteleden zoals dat ook gebeurt in de ochtenddienst.

Het thema dit jaar is ‘Eeuwigheid’,  zoals te horen is in de Kyrie van Bach Gott Vater in Ewigkeit  en een motet als  Gloria (BWV 230, op de tekst van psalm 117: Eeuwig duurt de trouw van de Heer).

Knut Nystedt (1915 – 2014) bewerkte in Immortal Bach het Bachkoraal Komm, süsser Tod. Het ontwerp symboliseert de onsterfelijkheid van Bach door de muziek letterlijk tijdloos tot klinken te brengen. De zetting suggereert dat de toehoorder een glimp van de eeuwigheid tot zich kan nemen.

Nicolaus Bruhns, een leerling van Buxtehude, schreef Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden, naar een gedeelte uit 2 Timotheus 4, waarin Paulus ook schrijft over de krans van gerechtigheid die de Heer zal geven aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Tot slot klinkt het slotkoraal uit BWV 93 als zegenbede.

Aan de dienst wordt meegewerkt door het barokorkest Aspetti Musicali. De muzikale leiding is in handen van Joop Schets. Voorganger is ds Neeltje van Doorn.

Zondag 25 november, aanvang 16.30 uur, Nieuwe Kerk Middelburg (Onder Den Toren 1), toegang gratis.

 

 

%d bloggers liken dit: