Cantorij Kloetinge viert 25-jarig jubileum

KLOETINGE – De Cantorij van de Gemeente ronde de Geerteskerk in Kloetinge viert zondag 2 oktober 2022 haar 25-jarig jubileum tijdens een feestelijke kerkdienst in de Geerteskerk in Kloetinge (aanvang 10.00 uur).

Voorganger in de viering is ds J. Herweijer. De Cantorij zal tijdens de dienst natuurlijk zingen.

De Cantorij zingt sinds 1997 zo’n tien tot twaalf keer per jaar tijdens erediensten in de Geerteskerk: hoogtijdagen, Avondmaalsvieringen, Taizé-dienstn en regulieren diensten. Vooral in de stille week voor Pasen en Pasen zelf levert de Cantorij een bijdrage aan de diensten. Eens per jaar wordt ook meegewerkt aan een dienst in Emergis. Bij alle diensten wordt nauw samengewerkt met de voorganger en de organist.

Het koor heeft ongeveer 25 leden en repeteert wekelijks onder leiding van Corrie Smits in het koor van de Geerteskerk. Verschillende leden zijn al vanaf het begin bij de Cantorij actief. Corrie Smits is al 25 jaar dirigente van de Cantorij. Naast samen zingen delen de Cantorijleden lief en leed met elkaar.

Na afloop van de dienst op 2 oktober is er gelegenheid om met elkaar bij te praten.