Archive | Oecumene

Oecumene in de Delta

Het leven en werk van De Protestantse Kerk en haar gemeenten staan in het teken van de roeping tot eenheid, getuigenis en dienst. Daar waar mogelijk wordt plaatselijk, regionaal en landelijk gezocht naar samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen. In Zeeland in het bijzonder via het verband van de Raad van Kerken Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden in het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid-Holland. De Protestantse Kerk en haar gemeenten verrichten hun arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere godsdiensten.

1Tafel van Hoop Numansdorp 2017

Numansdorp dekt Tafels van Hoop

NUMANSDORP – Numansdorp dekt donderdag 20 juni op Wereldvluchtelingendag weer Tafels van Hoop in Pandje20 in Numansdorp. Tafels van Hoop is een maaltijd waar alle Numansdorpers welkom zijn en waarvoor in het bijzonder vluchtelingen die in het dorp wonen,  worden uitgenodigd. (meer…)

Lees meer
Grote Kerk Dordrecht

Kerken (h)erkennen elkaar steeds meer

MIDDELBURG – ,,Het is heel positief dat  kerken elkaar ronduit waarderen en accepteren als broeders en zusters in de Heer die samen een missie hebben in de samenleving.” Zo reageert Arie van der Maas, classispredikant van de Classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden), op de ‘Verklaring van Verbondenheid’. Dat stuk is woensdag 29 mei in […]

Lees meer
briefing in goes

Pastores ingezet bij calamiteitenoefening Veiligheidsregio Zeeland

door Jan Meeusen GOES – De Veiligheidsregio Zeeland hield zaterdag 25 mei een calamiteitenoefening in Goes, waarbij ook de GVC (geestelijke verzorging bij calamiteiten), die sinds kort deel uitmaakt van de tweede lijnszorg, volledig werd ingezet. Om ongewenste bezoekers en neveneffecten op social media te beperken werd weinig vrijgegeven over de aard en oorzaak van […]

Lees meer
wandelen

Kerkenpad met viering op Hemelvaartsdag in Ovezande

OVEZANDE – Traditiegetrouw wordt op Hemelvaartsdag een oecumenische viering met Kerkenpad gehouden op Zuid-Beveland. Dit jaar wordt de dag georganiseerd door de parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Ovezande. Het thema is ‘Wie weg ging, blijft’. (meer…)

Lees meer
ovesintjozef007

Wegdromen met Jozef

door Wim Staat OVEZANDE – Altijd wanneer ik in Ovezande voorbij de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk fietste vond ik de deur gesloten.  De expositie over Sint Jozef en de Heilige Familie was daarom een prachtige gelegenheid om er toch eens binnen te geraken. Op de scholen waar ik als kind stevig geharnast protestants onderwijs ontving […]

Lees meer
Vredeskerk

Nieuwe cursus theologische verdieping

GOES – In de Vredeskerk (voormalige Oosterkerk) in Goes begint 5 september een nieuwe cursus theologische verdieping. De cursus is oecumenisch van opzet: protestanten, katholieken en andersdenkenden zijn allen van harte welkom. (meer…)

Lees meer
Ellewoutsdijk 't Kerkje

‘Tussen mossen en zwelmpjes’.

ELLEWOUTSDIJK – In ‘t Kerkje van Ellesdiek wordt zondag 19 mei weer een ‘oecumenische bieeênkomst’ gehouden in een Zeeuwse streektaal, ditmaal in het Zuid-Bevelands. (meer…)

Lees meer
rvkgoes3

Terugblikken en vooruitkijken in slotbijeenkomst Raad van Kerken Goes e.o.

door Jan Meeusen GOES – De Raad van Kerken Goes en omstreken is donderdagavond 28 maart voor het laatst bijeen geweest. De Raad wordt opgeheven omdat er al enkele jaren twijfels bestonden over het voortbestaan in de vastgelegde rechtsvorm. Ook de werkwijze en activiteiten van de Raad waren punt van discussie. De opkomst voor deze […]

Lees meer
oecumene

Raad van Kerken Goes heft zichzelf op

GOES – De Raad van Kerken Goes en omstreken heft zichzelf op. Dat gebeurt tijdens een slotbijeenkomst op donderdag 28 maart in De Goederenloods, (Albert Plesmanweg 23) in Goes. De avond krijgt een bijzonder karakter: wat officieels en wat minder officieels. (meer…)

Lees meer