Archive | Oecumene

Oecumene in de Delta

Het leven en werk van De Protestantse Kerk en haar gemeenten staan in het teken van de roeping tot eenheid, getuigenis en dienst. Daar waar mogelijk wordt plaatselijk, regionaal en landelijk gezocht naar samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen. In Zeeland in het bijzonder via het verband van de Raad van Kerken Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden in het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid-Holland. De Protestantse Kerk en haar gemeenten verrichten hun arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere godsdiensten.

taize hulst

Taizé-avondgebed in de Veertigdagentijd in Hengstdijk

HENGSTDIJK – Halverwege de voorbereidingstijd op Pasen staat de gelijkenis van de twee zonen uit het evangelie naar Lucas 15: 11-32 centraal tijdens het Taizé-avondgebed op donderdag 28 maart (19.30 uur) in de Catharinakerk in Hengstdijk. (meer…)

Lees meer
E-flits_afbeelding_3

E-flits Raad van Kerken maart 2019

Preekschets bij ‘De kerk, een veilige plek’ Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan vijfentwintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. In 2019 maken deze kerken de […]

Lees meer
oecumene

E-flits Raad van Kerken februari 2019

De kerk een veilige plek Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan vijfentwintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. Nu, in 2019, blijft deze verklaring onverminderd van […]

Lees meer
Ellewoutsdijk 't Kerkje

‘Zonder oôgtepunten gin uutzicht’

ELLEWOUTSDIJK – In ’t Kerkje van Ellesdiek wordt zondag 17 maart, de derde zondag van de maand, weer een ‘oecumenische bieeênkomst’ gehouden in de Zeeuwse streektaal. (meer…)

Lees meer
taize

Taizé-viering in Kloetinge

KLOETINGE – In de Geerteskerk in Kloetinge wordt 10 maart een oecumenische Taizé-viering gehouden voor de regio de Bevelanden. Thema is ditmaal Bidden. (meer…)

Lees meer
notenbalk2

Oecumenische Evensong in Vlissingen

VLISSINGEN – De Raad van Kerken Vlissingen houdt zondag 23 december vanaf 16.30 uur een oecumenische Evensong met Nine Lessons and Carols in de Sint Jacobskerk van Vlissingen. (meer…)

Lees meer
Christmas tree garland lights string

SAMENkerstZINGEN in Middelburg

MIDDELBURG – Samen kerstliederen zingen in de kerstperiode, met veel inwoners van Middelburg, van allerlei gezindten, dat is heel bijzonder volgens de Raad van Kerken Middelburg. Daarom wordt op zondagavond 16 december in de rk Petrus- en Pauluskerk (Lombardstraat 1) in Middelburg een samenzangavond gehouden. (meer…)

Lees meer