Ceremony of Lessons and Carols in Meliskerke

MELISKERKE – Het Willebrordensemble voert dinsdag 13 december 2022 de Ceremony of Lessons and Carols uit in de Odulphuskerk in Meliskerke.

Het koor met Ad Stroo als dirigent zingt composities van o.a. Hammerschmidt, Telemann en Crüger. Bert Geleijnse begeleidt de samenzang op het orgel. De Evangelielezing wordt verzorgd door ds. Gert Kwakkel. Verder werken mee: Petra Schot en Judith Augustijn, viool, Corella Nijsse, cello en Bert Geleijnse, kistorgel. Zij begeleiden het koor en zullen enkele instrumentale intermezzi verzorgen.

‘Ceremony of Lessons and Corals’ is een oud liturgische gebruik, afkomstig uit Engeland, waarbij lezingen uit het kerstevangelie afgewisseld worden met koorzang en samenzang. Het Willebrordensemble voert Ceremony of Lessons and Carols al diverse jaren uit afwisselend in Zoutelande en Meliskerke. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Na afloop is er een collecte ter dekking van de gemaakte kosten.