Cursus Kerkrentmeester

GOES –  De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk (VKB), afdeling Delta heeft in samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer een cursus opgezet voor Kerkrentmeesters. Deze training, die twee avonden beslaat, wordt in het najaar van 2020 in Goes gegeven.

Kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken in de kerk en beslissen mee op beleidsniveau. Een mooi ambt om te mogen vervullen! De training Kerkrentmeesters helpt u om nog meer van waarde te zijn voor uw kerkenraad en gemeente.

De training levert vaardigheden en kennis op om samen met collega-kerkrentmeesters een goed en gezond Kerkrentmeesterlijk beheer te voeren. Deelnemers krijgen inzicht in het takenpakket van kerkrentmeester en inzicht in de unieke werkwijzen die de Protestantse Kerk eigen zijn.

Om uw taak als (ouderling-)kerkrentmeester goed uit te voeren is kennis nodig van de regelingen zoals die zijn vastgelegd in de kerkorde en de generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland. De bijeenkomsten staan in het teken van inwijding in deze kennis en de toepassing hiervan in de praktijk. Om de tweede bijeenkomst een hoge effectiviteit te geven, zal er in de tussenliggende periode een digitaal aangeboden huiswerkopdracht gegeven worden.

Cursusleider is dhr Gerrit Oosterwijk, beleidsondersteuner van de Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken. De cursus is op 30 september en 14 oktober 2020 van 19.30-21.30 uur.

Klik hier om u op te geven voor de cursus. Na de aanmelding ontvangt u nadere gegevens.