Cursus Studium Generale Theologische Vorming Gemeenteleden

MIDDELHARNIS – Vanaf zaterdag 10 oktober 2020 kunnen belangstellenden uit Zuidwest Nederland weer de maandelijkse cursus Studium Generale volgen in Middelharnis.

De tweewekelijkse basiscursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG), die voor de regio Zuidwest Nederland al jaren in Middelharnis werd gegeven, zal dit jaar geen doorgang vinden omdat de belangstelling sterk is afgenomen. De Studium Generale krijgt daarom een verbrede toelating. Niet alleen cursisten met het certificaat TVG, maar ook geïnteresseerden en belangstellenden zijn van harte welkom.

Deze nieuwe cursus Studium Generale heeft als thema ‘Het beste komt nog’.

Thema

Gods koninkrijk komt eraan, maar hoe lang nog?  Wij zien om ons heen de tijden veranderen in een snel en heftig tempo en met welke crisissen hebben we niet te maken? Coronacrisis, eurocrisis, milieucrisis, vluchtelingencrisis, politieke verharding, ongenuanceerde sociale media, opkomst van fake news, discriminatie, secularisatie, opkomst van Islam in Europa en de positie van Israël. Dit zijn tekenen van de tijden, we leven in de eindtijd.

We zijn hier als christenen mee bezig. Maar hoe zit dat nu?  En wat zegt het ons? Wat doet het met ons en mogen we alles wel zo duiden?

Cursus

In het Studium Generale voor het seizoen 2020-2021 willen we vanuit de verschillende disciplines stilstaan bij de eschatologie. De eschatologie is de leer van de laatste dingen. Het is gezien de tijd waarin we leven een uiterst actueel thema. Per vak zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

10-10-2020   Oude Testament, ds. M.A. Post, Stavenisse.
                      Thema: De tijden in profetisch perspectief.

07-11-2020   Nieuwe Testament ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf.
                     Thema: Gods Koninkrijk is nabij.

12-12-2020   Dogmatiek, ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk.
                     Thema: Eschalologie, de leer van de laatste dingen.

09-01-2021   Kerkgeschiedenis, ds. Al. Molenaar, Bruinisse.
                     Thema: Eindtijdverwachting en Calvijn.

06-02-2021   Praktische theologie: ds. J.J. Verhaar, Krimpen a.d. IJssel.
                     Thema: Hoe nu verder?

06-03-2021   Ethiek, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord.
                     Thema: Leven in de einde der tijden.

10-04-2021   Missiologie, ds. P.L. de Jong, Rotterdam.
                     Thema: Het hemels baldakijn.

15-05-2021   Afsluitende Lezing, Prof. Dr. Beatrice de Graaf.
                     Thema: Het kwaad en de eindtijd.

Locatie: De cursus wordt gegeven in de Hoeksteen, Ring 13 te Middelharnis. De lestijden zijn op zaterdag van 9:30 uur t/m 12:30 uur.

Kosten: De kosten van deelname aan het Studium Generale voor dit seizoen zijn € 115,00 per persoon en voor echtparen € 175,00.Inschrijving en deelname geschiedt voor de gehele cursus.

Deelname

Hebt u belangstelling voor deze cursus en wilt u er vrijblijvend meer van weten, dan wordt u van harte uitgenodigd om zich voor deze cursus aan te melden en in te schrijven. Definitieve inschrijving kan ook na het meemaken van de eerste cursusmorgen, die vrijblijvend is. Het is voor de organisatie wel gewenst om van te voren uw komst bij het secretariaat per e-mail te melden. Voorlopige opgave kan nu al! Zie ook onze website: www.cursustvg.nl. Cursusleider is ds. A.L. Molenaar, tel. 0111-483880 e-mail: leo.molenaar@kpnplanet.nl. Het secretariaat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187 – 681 980 e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com