Cursus Theologische Verdieping: iets voor u?

GOES – De TVG, Theologische Vorming voor gemeenteleden en geïnteresseerden, begint bij voldoende deelnemers in september 2022 weer met een nieuwe Cursus Theologische Verdieping (CTV) in Goes. Op donderdag 25 augustus, aanvang 19.30 uur, is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk (Ds W.H. van der Vegtplein 2) in Goes. De cursus voor deze nieuwe eerste jaarsgroep start op 8 september in de Vredeskerk.

In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de orde komen de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is: het gaat niet om het aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen door is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen aaneenschakeling van jaartallen en personen. Bij het vak wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor de islam en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking tussen godsdienst en mondiale politiek. Het vak filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo krijgt de cursist een inzicht in de denkkracht en de wijsheid door de eeuwen heen.

Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle cursisten door willen gaan met het derde jaar, waarin de kennis die opgedaan wordt in de eerste twee jaar wordt toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek en ethiek.

Voor wie

De cursus is geschikt voor wie meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel; meer wil weten van christelijke spiritualiteit; sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken; meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk; bewuster kerkdiensten wil beleven; open wil staan voor ‘andersdenkenden’.

Hoewel geïnitieerd door de Protestantse Kerk in Nederland is de cursus oecumenisch van aard: protestanten, katholieken en andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook de docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd aan de cursus verbonden en hebben een grote kennis van hun vakgebied.

Opgeven voor de cursus kan tijdens de voorlichtingsbijeenkomst, maar ook al eerder bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.

Voor meer inlichtingen kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.

Lees ook: Aarnoud Jobsen is al veertig jaar bezielend studieleider Theologische Verdieping in Goes