Cursus theologische vorming gemeenteleden

MIDDELHARNIS – Voor de regio Zuid-West Nederland wordt 11 september vanaf 19:30 uur in Middelharnis een introductieavond over de cursus theologische vorming gemeenteleden gegeven. De cursus zelf begin op 28 september om 9:10 uur. Zowel de introductie als de cursus wordt gegeven in het Hervormd centrum De Hoeksteen aan de Ring 13 in Middelharnis.

De opzet van de cursus is voor deze regio recent vernieuwd. Er wordt met een basiscursus van één seizoen gestart. Na afloop van dit basisjaar is er een mogelijkheid om het volgende seizoen in te stappen in een tweejarige vervolgcursus. Ook het cursusseizoen is ingekort en zal lopen tot begin mei 2020. De lestijden zijn van 9:10 uur tot 12:45 uur.

Voor nieuwkomers is de eerste morgen een vrijblijvende kennismakingsmorgen. Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften met het doel om gemeenteleden naar de gereformeerde traditie te vormen en toe te rusten. In de cursus, die door predikanten wordt gedoceerd, wordt onder andere aandacht voor verdieping van de kennis van het Oude en Nieuwe Testament. Systematische doordenking van de inhoud van het christelijk geloof komt bij dogmatiek aan de orde. Bij ethiek komt het vorm geven aan het christelijk leven en handelen ter sprake. De kerkhistorische context biedt verrijkend inzicht in hoe het christendom door de eeuwen heen zich heeft ontwikkeld. Ook aan de praktische invulling van het geloof en het betrokken zijn bij de zending en oecumene wordt aandacht geschonken. De cursus rust niet alleen toe om persoonlijke groei en vaardigheden van praktische aard te verkrijgen, maar ook om op adequate wijze invulling te kunnen geven aan de vele taken die er binnen het kerkelijke werk van de gemeente zijn te verrichten. De cursus is laagdrempelig. Iedereen die meer wil weten over God, geloof, Bijbel en kerk is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding.

Duizenden hebben in de afgelopen 30 jaar deze cursus, die naast Middelharnis ook in Gouda, Harderwijk, en Rijssen wordt gegeven, al gevolgd.

Verdieping

Na de basis- en de vervolgopleiding is het mogelijk om deel te nemen aan de verdiepingscursus die ‘Studium Generale’ wordt genoemd. Het is een soort opfriscursus voor oud-cursisten die na het behalen van het certificaat Theologische Vorming voor Gemeenteleden met de studie willen doorgaan. Deze cursus bestaat uit 8 morgens. Elke docent neemt dan eenmaal per maand een hele zaterdagmorgen voor zijn rekening. Deze cursus start zaterdag 12 oktober a.s. Het jaarthema voor dit seizoen is “De vrouw en de kerk”.

In Middelharnis zijn momenteel als docenten de volgende Hervormde predikanten werkzaam: ds. A.L. Molenaar uit Bruinisse, ds. M.A. Post uit Stavenisse, ds. P.L de Jong uit Rotterdam, ds. J.C. Klein uit Bleskensgraaf, ds. M.K. de Wilde uit Sommelsdijk en ds. J.J. Verhaar uit Krimpen a/d IJssel.

Hebt u belangstelling voor deze cursus en wilt u er vrijblijvend meer van weten, dan wordt u van harte uitgenodigd voor de introductie- en kennismakingsavond op 11 september 2019. Daar zal uitleg worden gegeven over de opzet van de cursus en kan er kennisgemaakt worden met de inhoud van de vakken die aan de orde zullen komen. U bent eveneens welkom op de eerste lesdag.

De cursusprijs bedraagt € 215,00 per persoon en voor echtparen € 320,00 per jaar. Hiervoor krijgt u ca. 16 morgens van 9:15 tot 12:45 uur les in zeven vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, zending/oecumene en praktische theologie. Definitieve inschrijving kan ook na het meemaken van de kennismakingsmorgen. De kosten voor deelname aan het Studium Generale zijn € 115,00 en voor echtparen € 175,00. Het is voor de organisatie wel gewenst dat u de cursusleider tijdig laat weten, dat u van plan bent op de kennismakingsmorgen te komen. Voorlopige opgave kan nu al! Zie ook de website: www.cursustvg.nl. Cursusleider is ds. A.L. Molenaar, tel. 0111-483880 e-mail: leo.molenaar@kpnplanet.nl. Het secretariaat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187 – 681 980, e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com.

 

%d bloggers liken dit: