Cursus veiligheid in en om de kerk

MIDDELBURG – De afdeling Delta van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) houdt in samenwerking met VKB-partners donderdag 25 november 2021 van 20.00 tot 21.15 uur een online cursus over veiligheid in en om de kerk.

Dirk Bok.

Het college van kerkrentmeesters is ervoor verantwoordelijk dat het in en om de kerk veilig is, voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Dirk Bok, oprichter en eigenaar van DB Arbo Advies  zal de cursus geven. Daarbij komen onder meer aan bod welke aandachtspunten er zijn voor kerkrentmeesters als het gaat om veiligheid,  en welke wet- en regelgeving relevant is. In een video is te zien hoe Dirk Bok een kerk bezoekt en op belangrijke zaken wijst. Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld.

De gratis cursus veiligheid is bedoeld voor kerkrentmeesters die verantwoordelijk zijn voor veiligheid in en om het kerkgebouw. Daarnaast is de cursus ook zeer geschikt voor vrijwilligers die belast zijn met taken op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en risico-inventarisatie en – evaluatie.

De online cursus wordt via het programma Teams van Microsoft gegeven.  Deelnemers worden gevraagd zich aan te melden waarbij het mogelijk is om voorafgaand aan de cursus een vraag te noteren. De ingediende vragen worden zo mogelijk tijdens de cursus besproken.

Klik hier om u aan te melden.

Dirk Bok is gecertificeerd als Hoger Veiligheidskundige. Hij is dé specialist in onafhankelijk deskundig advies en begeleiding bij arbeidsomstandigheden, arbobeleid en risico-inventarisatie en -evaluatie.

Directeur en eigenaar Dirk Bok is het gezicht van DB Arbo Advies B.V., opgericht in 2003. Hij studeerde Arbeidshygiëne aan de Saxion Hogeschool en Hogere Veiligheidskunde bij Kader. Zijn persoonscertificatie behaalde hij bij Hobeon. Via praktische onderzoeken en inzichtelijke rapportages adviseert en begeleidt Dirk Bok organisaties naar optimale veiligheid en gezondheid. Daarbij zoekt hij steeds de juiste balans tussen wettelijke eisen en mogelijkheden van een organisatie. DB Arbo Advies is sinds 2017 VKB-partner.

Meer informatie over DB Arbo Advies is te vinden op de website www.dbarboadvies.nl. Meer informatie over veiligheid is te lezen op de kennisbank van de VKB.