Dorpskerkendag

Dorpskerk Oostkapelle

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag.

Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren.

Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen en soms het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten. De dorpskerkenbeweging

  • zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn
  • wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren
  • wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp.

Lees hier meer over de dorpskerkenbeweging.

Dorpskerkendag: meld u aan!

Speciaal voor kerkenraadsleden, predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een dorpscontext vindt op maandag 24 september de eerste landelijke dorpskerkendag plaats, een netwerkdag voor iedereen die hart heeft voor het dorp en de kerk, en de verbinding daartussen wil versterken.
In het ochtendprogramma wordt ontdekt hoe dorpen kijken naar de kerk, en welke kansen er zijn om die verbindingen te versterken. In het middagprogramma wordt verkend hoe de dorpskerk kan aansluiten bij het dorp, om kerk van en voor het dorp te zijn. Tijdens en tussen de programmaonderdelen is er volop tijd voor uitwisseling en gesprek.

Meer informatie over de dag vindt u hier. Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Daarom is het belangrijk u van tevoren aan te melden.

Initiatief en draagkracht

De Protestantse Kerk is initiatiefnemer van de dorpskerkenbeweging. De dorpskerkenbeweging is open naar andere kerkgenootschappen en zoekt naar samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich ook inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.