oecumene

E-flits Raad van Kerken september 2018

Nieuws Raad van Kerken Nederland
September 2018

Afscheid Klaas van der Kamp
Op 31 augustus verzamelden velen zich in de Gertrudiskapel in Utrecht voor het afscheid van Klaas van de Kamp. Dit afscheid vond plaats op zijn allerlaatste werkdag, en dat tekent de scheidend algemeen secretaris ten voeten uit. ‘Van der Kamp is dienstbaar, toegewijd en kent een oprechte vroomheid’, aldus enkelen die hem toespraken. De bijeenkomst, die opgeluisterd werd met een allerlaatste voordracht van Van der Kamp, was een mooi eerbetoon.  De Raad is dankbaar voor wat de vertrekkende secretaris op het gebied van oecumene teweeg heeft gebracht. En dat is heel wat.

Willem Visser ‘t Hooft (links) en NCRV-voorzitter Anton Roosjen ©Wikimedia

Week van gebed 2019
‘Recht voor ogen is het thema voor de Week van Gebed van 20 tot en met 27 januari 2019. Het thema haakt in op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium (Deut. 16:18) en is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. Zij ervaren aan den lijve hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en uitsluiting. De woorden uit het Bijbelboek hebben mondiale reikwijdte. Er zijn via de Raad boekjes, posters en bidkaartjes beschikbaar. Bestelformulier: klik hier 
Ook komt materiaal beschikbaar voor kinderen en jongeren en gebruik in kerken en scholen. Men kan posters downloaden om zelf te bewerken voor de plaatselijke situatie: 
Lees meer

Biografie Willem Visser ‘t Hooft
Op 5 september vindt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de promotie plaats van dr. Jurjen Zeilstra, lid van de Beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap. De predikant en tevens historicus promoveert op de biografie van Visser ‘t Hooft, de grote inspirator van de oprichting van de Wereldraad in 1948. Op 28 september wordt de biografie publiekelijk gepresenteerd tijdens een symposium aan de VU. U bent van harte welkom. Lees meer

70 jaar Wereldraad: beelden de wereld over
De jubileumviering van de Wereldraad van Kerken van 23 augustus in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is de hele wereld overgegaan. Dat blijkt uit tal van mediaberichten die bij het
 kantoor in Genève binnenkwamen, in talen als het Duits, Engels, Frans en Spaans en ook Nederlands. Bijna 80% van de berichten was positief getoonzet. Tijdens de viering zijn diverse registraties gemaakt, waarvan u online kunt meegenieten. Lees meer

Street-art Kerkproeverij
Na een geslaagde inspiratiedag met onder meer Stefan Paas gaat de Kerkproeverij nu echt van start! In het weekend van 8 en 9 september verzorgen de kerken op diverse plaatsen street-art om aandacht te vragen voor de beeldvorming van de kerken en de rol die Kerkproeverij daarbij kan spelen. Een week later loopt de campagne uit op een gastvrije kerkdienst in meer dan 400 kerken waarin ‘gewon’ kerkgangers hun gasten van buiten welkom heten. Lees meer

Tilburg: Bidden voor het eten
De Raad van Kerken Tilburg e.o. organiseert de actie ‘Bidden voor het Eten’, op vijf zaterdagen van 1 t/m 29 september 2018. Het is een gemakkelijk te organiseren oecumenisch initiatief, dat zich mooi laat verbinden met de actie ‘Kerkproeverij’. Hoe u dat initiatief in eigen stad of dorp kunt navolgen leest u hier

15 tot 23 september: Vredesweek
Ook de Vredesweek is aanstaande! Het thema is: Generaties voor vrede. Er vindt onder meer op diverse plaatsen een walk of peace plaats. Er kunnen gratis buttons worden besteld om uit te delen aan de deelnemers van een walk of peace (via rvk@raadvankerken.nl)

Bezoek aan minister-president
Medio september is het moderamen te gast in het Torentje, op uitnodiging van minister-president Rutte. De thema’s van gesprek zijn geïnspireerd door het kabinetsmotto ‘Vertrouwen in de toekomst’. De Raad wil aan de orde stellen dat dit voor iedere Nederlander van gelding is en in dit kader onderwerpen belichten als ‘religiestress’ (verhouding van de overheid tot kerkelijke organisaties), segregatie op de arbeidsmarkt, en solidariteit met de wereld en onze aarde.

Omroepen
Er is in omroepland veel gaande, onder meer dat de publieke omroepen zich vanwege teruglopende reclame-inkomsten gedwongen zien tot het maken van keuzes. Zo zal er minder zendtijd zijn voor levensbeschouwing, maakte de NPO deze zomer bekend. De berichten zijn reden voor het moderamen dit thema in de komende plenaire Raad te agenderen, waarvoor een afvaardiging van de levensbeschouwelijke omroepen EO/IKON en NCRV/KRO zijn uitgenodigd.

Inspiratiefestival Terschelling, weekend 26 tot 28 oktober
Een weekend lang inspiratie van kerkelijk leven op Terschelling! Een nieuw oecumenisch initiatief, georganiseerd door diverse samenwerkende kerkelijk partners waaronder de eilander-kerken. Op dit evenement is ieder welkom die iets heeft met kerk en/of geloof: jong en oud, kerkgangers, vrijwilligers, etc. Trek in een weekendje kerkelijk uitwaaien? Klik dan hier

Onderhoud met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims heeft onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Wouter Koolmees. De minister heeft een brede portefeuille waarin hij ook thema’s behandeld als burgerschapsvorming en de aanpak van antisemitisme en islamofobie, onderwerpen waar ook het OJCM goed in thuis is.  Lees meer