Evensong in St Jacobskerk in Vlissingen

VLISSINGEN – De Evensingers verzorgen zondag 4 september de eerste Evensong na de zomerstop in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, aanvang 17.00 uur.

Thema van de dienst zijn de lezingen uit Deuteronomium 30:15-20 en Lucas 14:25-33. Uit deze teksten spreekt de liefde van de Heer voor hen die Hem volgen. Maar Hem volgen betekent dat je sommige zekerheden moet durven loslaten.

De gemeente wordt vanaf deze Evensong ook actiever bij het liturgische deel betrokken. Er zal meer interactie zijn tussen voorganger en gemeente bij de gebeden. Daarmee wordt meer aangesloten bij de vorm van de Evensong in de Anglicaanse kerk.

Het koor staat onder leiding van Ineke Wijkhuis-van den Driest, voorganger is ds Hans Neels en organist Jos Vogel tekent voor de muzikale begeleiding.