Evensong in Vlissingen

VLISSINGEN – In de Sint Jacobskerk in Vlissingen wordt zondag 2 oktober 2022 vanaf 17.00 uur een Evensong gehouden. De Evensingers, onder leiding van Ineke Wijkhuijs-Van den Driest, verzorgen de dienst. Voorganger is Ank Muller, Jos Vogel begeleidt op orgel.

2 Oktober is vlak voor Dierendag (4 oktober) en daarom is het thema van deze Evensong opgehangen aan Sint Franciscus. Zijn levensbeschouwing past heel goed in de actualiteit: wees tevreden met genoeg, wees bescheiden, buit niets of niemand uit, wees zorgzaam voor de aarde en alles wat daarop leeft. Draag zorg voor elkaar en wees verdraagzaam.

Tijdens de dienst is ruimte om na te denken en mee te zingen over deze hoopvolle levenshouding, die een allerminst eenvoudige opdracht is voor de moderne mens.