Evensong in Vlissingen

VLISSINGEN – De Evensingers onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest verzorgen zondag 6 november 2022 een Evensong in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. De koor- en samenzang wordt begeleid door Jos Vogel, voorganger is ds Pim Steenbergen.

In deze Evensong staan de lezingen en muziek in het teken van revolutionaire verandering: van grijpen en graaien naar gerechtigheid tonen en ontvangen.

Reacties op de Evensongs in de Sint Jacobskerk kunt u bij een kopje koffie of thee na afloop delen met de koorleden. De Evensong begint om 17.00 uur.

Zondagmiddag 18 december 2022 is er in de Sint Jacobskerk weer de traditionele Nine lessons & Carols, met vaste lezingen en een aantal bekende advents- en kerstliederen.

Toegang gratis, er is een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.