Evensong in Vlissingen

VLISSINGEN – De Evensingers onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest verzorgen zondag 2 april een Evensong in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Thema is Palmzondag.

Eén van de lezingen is gekozen uit Zacharia, waarin de boodschap over de intocht wordt verteld en Sion de Vorst die vrede brengt en recht doet, toejuicht. De lezing uit Filippenzen werkt daarbij als een spiegel: wijzelf moeten menslievendheid nastreven en rechtvaardig zijn, dan zal de Heer blij om ons zijn en ons toejuichen. Het koor zing daarbij Psalm 118: ‘Looft de Heer want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw’ en het Anthem ‘Ave Verum’ van E. Elgar.

Voorganger van deze Evensong is reverend Ank Muller, Jos Vogel is de organist.

De Evensong begint om 17.00 uur.