oecumene

Extra nieuwsbrief Raad van Kerken februari 2022

Bidden voor vrede en recht in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne raakt ons allen diep in het hart. De inval van Rusland heeft tot vele slachtoffers en verwoestingen geleid en angst en wanhoop gezaaid. Talloze burgers zijn inmiddels op de vlucht geslagen en het einde van deze verschrikkingen is nog niet in zicht.

Als Raad van Kerken sluiten we ons daarom aanstaande woensdag aan bij het gebedsmoment dat om 17.30 uur plaatsvindt in de Dom te Utrecht en uitgezonden zal worden via NPO2. Daarnaast vragen we de kerken in Nederland om tussen 17.15 en 17.30 uur hun klokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijk gebed. In deze extra editie van onze Nieuwsbrief leest u er meer over. Ook Paus Franciscus deed een oproep om op 2 maart, Aswoensdag, te bidden en te vasten. Tenslotte willen we wijzen op het commentaar van vice-voorzitter Kees Nieuwerth op de inval in Oekraïne.

In verbondenheid,
Ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris

Gebed voor vrede en recht in Oekraïne

Op woensdag 2 maart organiseren de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne.

Meer lezen

Raad roept op tot het luiden van klokken

De Raad van Kerken roept alle kerken in Nederland op om op woensdag 2 maart, tussen 17.15 en 17.30 uur de klokken te luiden voor vrede en recht in Oekraïne.

Meer lezen

Raad betuigt solidariteit met Oekraïense Raad van Kerken

In een brief heeft de Raad van Kerken in Nederland zijn diepe medeleven en grote bezorgdheid geuit aan de kerken en religieuze organisaties in Oekraïne.

Meer lezen

Orthodox Peace Fellowship nodigt uit tot gebed

In tijden van angst en geruchten over oorlog spreken The Orthodox Peace Fellowship en verscheidene orthodoxe parochies over de hele wereld graag over vrede.

Meer lezen

Aswoensdag: een dag van gebed en vasten

paus franciscus

De Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij oproep van paus Franciscus om op woensdag 2 maart, Aswoensdag, een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne.

Meer lezen

Oorlog in Oekraïne – Wat nu?

Rusland is begonnen aan een invasie in Oekraïne. Vice-voorzitter Kees Nieuwerth becommentarieert op persoonlijke titel de aanval en gaat in op oorzaken en mogelijke oplossingen.

Meer lezen