Forumavond over het levenseinde

MELISKERKE – Vragen met betrekking tot het levenseinde komen uitgebreid aan de orde tijdens een informatie- en forumavond donderdag 14 februari in de Odulphuskerk in Meliskerke. Thema van de avond is ‘Voltooid leven’.

Al gedurende een reeks van jaren houden mensen zich bezig met vragen die betrekking hebben op het levenseinde. Dergelijke vragen blijken niet alleen veelomvattend maar liggen vaak ook heel gevoelig. Echter, niemand ontkomt vroeg of laat aan de vragen die samenhangen met ouder worden, met menselijk lijden, met hoe om te gaan met geliefden die vinden dat verder leven zinloos is. Op tal van plekken komen deze en vergelijkbare vragen aan de orde, van de Tweede Kamer tot in de ziekenhuizen, van opleidingscentra voor artsen en verpleegkundigen tot in de kamer van het hospice. Welke zaken spelen er zo al rond het einde van het menselijk leven? Wat is ‘voltooid leven’ eigenlijk? Wanneer kun je zeggen dat een mensenleven voltooid is? Wie bepaalt dat? Wie (allemaal) heeft er iets over te zeggen? Zijn er ‘voorwaarden’ te noemen waaraan een leven moet voldoen om van ‘voltooid’ leven te kunnen spreken? En mag of moet iemand geholpen kunnen worden om zijn of haar leven te voltooien? Welke (on)mogelijkheden zijn er als het hierom gaat voor familie, voor artsen, andere zorg- of hulpverleners? Is het wellicht zinvoller de aandacht te richten op ‘voltooiing van het leven’? En hoe dan wel?

Het thema wordt onder andere belicht door een huisarts van de artsenpraktijk, ervaringen van de werkvloer in de Scheldehof en vanuit de zorg-ethische invalshoek. De avond heeft een algemeen karakter en is bedoeld voor alle inwoners van Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke, Zoutelande en geïnteresseerden van elders. De bijeenkomst is voorbereid door leden van de commissie kerkelijke activiteiten van de protestantse gemeente Biggekerke-Meliskerke-Koudekerke-Zoutelande.

Aanvang donderdag 14 februari om 20.00 uur, inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur.

 

 

%d bloggers liken dit: