Gebedsweek rond COVID-19

UTRECHT – De Wereldraad van Kerken (WCC) houdt van 22 tot en met 27 maart aanstaande een gebedsweek. Dat is één jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de verspreiding van COVID-19 uitriep tot wereldwijde pandemie. Aan gebed en bezinning in reactie op de pandemie wordt een bijdrage geleverd door de Conferentie van Europese Kerken (CEC).

In deze week van gebed en bezinning zal zowel plaats zijn voor klaagzang als hoop. Klaagzang omdat het een jaar is geweest van ongekend lijden. Hoop omdat het tegelijkertijd een jaar is geweest waarin kerken nieuwe wegen hebben gevonden om samen te werken, zich aan te passen en gemeenschappen te begeleiden in deze mentale, fysieke, economische, spirituele en ecologische crisis.

De gebedsweek vindt plaats met en door lidkerken van de Wereldraad en hun oecumenische partners. Zij zullen gezamenlijk bidden en zich bezinnen aan de hand van teksten die speciaal zijn opgesteld in reactie op de pandemie. Tegen 18 maart zullen deze teksten beschikbaar worden gesteld op de website van de Wereldraad, in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

Op vrijdag 26 maart om 14.00 uur (CET) zal een wereldwijde online gebedsdienst worden gehouden, met deelname vanuit alle acht mondiale regio’s van de Wereldraad.

Bron: Raad van Kerken Nederland- CEC nieuwsbrief, maart 2021