Gesprekken over een duurzame samenleving

MIDDELBURG – In de serie Gesprek op Zondagmorgen in de Doopsgezinde kerk te Middelburg zal het in de komende periode gaan over de actuele noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Dit thema zal van verschillende kanten door gastsprekers belicht worden. De eerste keer is op zondag 26 januari 2020. Inleider Leo Leijnse zal spreken over de energietransitie binnen de Zeeuwse industrie.

foto Gerd Altmann via PIxabay

Leo Leynse is senior beleidsmedewerker Duurzaam Ondernemen bij de Provincie Zeeland. Onder ‘industrie’ worden in dit verband grote bedrijven bedoeld zoals Yara, Dow, North Sea Port. Leynse zal ingaan op vragen als welke consequenties de regel- en wetgeving hebben op het terrein van milieu/klimaat voor deze bedrijven en hoe daarbij de werkgelegenheid voor de toekomst is veilig te stellen.

Op zondag 23 februari belicht Tjeerd Blauw  het thema ‘Water bergen, water weren’. In zijn werkzame leven als coördinator Deltawater management bij de Provincie Zeeland stond water centraal. Daarbij ging het vooral om de vraag hoe je economie, natuur en veiligheid met elkaar in evenwicht kunt brengen.

Theanne Boer uit Driewegen is op zondag 22 maart de inleider. Zij is schrijfster van onder meer het boek ‘Hoe kan ik groener leven?’ Ze omschrijft zichzelf als zich bewegend tussen  journalistiek en het schrijven van teksten.

Snijvlak

In het Gesprek op de Zondagmorgen, dat elke vierde zondag van de maand vanaf 10 uur in de Doopsgezinde kerk wordt gehouden, komen onderwerpen aan bod op het snijvlak van levensbeschouwing, ethiek en samenleving. Iedereen met belangstelling daarvoor, is van harte welkom om aan het gesprek deel te nemen, actief of als luisteraar.  De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten is zeer welkom.