Gratis webinar Meer kleur in je kerk over samen geloven met migranten

UTRECHT – Meer kleur in je kerk – hoe breng je in de praktijk het samen geloven met Oekraïners, Ghanezen, Surinamers, Syriërs en Perzen? Op maandag 9 mei 2022 is er een webinar over dit actuele en urgente onderwerp, want inmiddels wonen zo’n 1 miljoen christenmigranten in ons land. PKN-gemeenten hebben vaak maar mondjesmaat (of zelfs helemaal geen) contact als mede-gelovigen (dus los van praktische of diaconale hulp die wordt verstrekt ongeacht de geloofsachtergond).

Aangezien alleen al de statushouders/ asielzoekers met verblijfsvergunning, dus één van de categorieën migranten, evenredig door de overheid over het hele land worden verdeeld, wonen er niet alleen in de Randstad, maar in ieders buurt migranten – onder wie ook vaak christenen.

Daarom is er op 9 mei van 14.00 tot 15.15 uur een webinar met dr René de Reuver, scriba van de Protestantse kerk, prof Mechteld Jansen, oud-rector van de PThU, en ds Jurjen ten Brinke, voorganger van de multiculturele gemeente Hoop voor Noord in Amsterdam. Zij zullen hun visie en ervaringen delen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Doelgroep van het webinar zijn (‘witte’/autochtone) voorgangers en pastores, en overige belangstellenden. Wat zijn redenen om naar meer kleur in je kerk te streven? Waar schuurt het? En ook niet onbelangrijk: hoe kun je het aanpakken?

Open houding

In Psalm 133 wordt gezegd dat het ‘goed en heerlijk’ is als broeders samenwonen. Steeds meer migrantenchristenen zijn de laatste jaren in Nederland komen wonen. Toch zien we nog weinig vermenging tussen Nederlandse en migrantenchristenen als het gaat om de zondagse diensten en het samen beleven van het geloof. Tegelijk zouden beide groepen veel van elkaar kunnen leren. Hoe oefenen we ons als kerken in een open houding naar mensen met een andere culturele of geloofsachtergrond?

De webinar is gratis te volgen. Opgeven is wel noodzakelijk en kan via deze link:

https://www.gave.nl/webinar-meer-kleur-in-je-kerk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: e.struikmans@protestantsekerk.nl

Het Expert Netwerk Migranten bestaat uit: stichting Gave, stichting Geloofsinburgering, Protestantse Kerk in Nederland, stichting Evangelie & Moslims en International Church Plants.

Verdere verdieping van het thema: zomerconferentie op ma. 27 juni (9 – 16 uur), PDC, J. Haydnlaan 2a Utrecht.