Hartverwarmende gulheid Delta voor Indonesië

door Menno Hanse*

UTRECHT – Welke voorspelling die je had voor 2020 is uitgekomen? Waarschijnlijk zijn dat er niet zo veel. Het jaar dat achter ons ligt maakte korte metten met ons ‘maakbaarheidsidee’. Het bracht ons bij onzekerheid en onvoorspelbaarheid, twee aspecten die in veel landen die de Nederlandse kerken via Kerk in Actie steunen dagelijkse en jaarlijkse kost zijn.

De onvoorspelbaarheid van 2020 bracht ook verrassingen en verwondering met zich mee. Eén van die verrassingen was de opbrengst voor de projecten in Indonesië die binnen Delta voor Indonesië worden gesteund. Waar er een schitterend bedrag van €95.000,- was begroot, is dit uitgekomen op €102.241,77! Zeker de Ring Walcheren overtrof alle verwachtingen met een bijdrage van maar liefst €50.102,-. Wat een bijzonder bedrag in zo’n moeilijk jaar.

De gulheid en betrokkenheid van de gemeenten in de classis Delta is hartverwarmend. Het is een mooi teken dat we met elkaar sterk staan, ook als het gemeenteleven moeizaam is. Namens de straatkinderen die hulp krijgen van Dreamhouse, de boeren die ondersteunt worden door Trukajaya en de vrouwen die onderwijs ontvangen van P3W: heel hartelijk dank!

*Menno Hanse is consulent van Kerk in Actie

Klik hier om meer te lezen over het Delta voor Indonesië-project.