Het getijdengebed voor en na de Reformatie

GOES – Cantor Rutger Mauritz geeft dinsdag 20 januari in de Vredeskerk in Goes een lezing over het vieren van de getijden in de Lage Landen voor en na de Reformatie.

Het gebruik van vespervieringen is al eeuwenoud en kent zijn oorsprong in het vieren van de getijden, dat wil zeggen meerdere gebedsmomenten op een dag. In georganiseerde geloofsgemeenschappen zoals kloosters en kathedralen wordt dit sinds vele eeuwen in ere gehouden. Na de Reformatie is het getijdengebed in veel Europese landen een tijd(je) weg geweest, maar in de laatste eeuw zien we ‘een revival’ van dit oude gebruik bij onder meer protestantse kerken.

De behoefte aan stilte, reflectie en meditatie zoals in bijvoorbeeld kloosterweekenden of een daar aan gelijke retraite kent nog steeds veel vraag in onze huidige tijd.

Cantor Mauritz laat in deze derde lezing aan de hand van voorbeelden het vieren van de getijden in de loop der eeuwen de revue passeren.

De lezing is dinsdagavond 29 januari in de Vredeskerk in Goes. Aanvang 19.45 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

%d bloggers liken dit: