High tea in Kleverskerke

KLEVERSKERKE – Kleverskerke houdt dit jaar een Kleverskerkejaar en dat wordt gevierd. Op zaterdagmiddag 31 juli 2021 is er van 14.30 tot 15.30 uur een high tea in de tuin van David en Marty Gideonse-Cornelisse, Van Cittersweg 19 in Arnemuiden.

De opbrengst van deze high tea is voor de kerk en het ZWO-project Delta voor Indonesië.

U kunt zich tot 15 juli voor de high tea aanmelden bij Petra van de Berge (Klaverakker 31, tel. 06-13167690) of Gerrie Verschoor (Zr van Donkstraat 6, tel. 06-25466834). Deelnamekosten voor de high tea zijn € 12,50 p.p., te voldoen bij aanmelding.

Hoewel er op een grote opkomst wordt gehoopt, is het wel ‘wie het eerst komt’, want de plaatsen zijn beperkt in verband met het coronaproof opstellen van de zitjes.

Mocht u zijn verhinderd, maar toch een gift willen overmaken, dan kan dat op rekeningnummer  NL 74 RABO 0303802529 t.n.v. Diaconie PKN Kleverskerke o.v.v. gift Kleverskerkejaar 2021-2022