In aanloop naar Pasen: vasten, bidden en delen

Wanneer op Aswoensdag, 26 februari 2020, de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’. De veertigdagentijd kreeg dit jaar als thema ‘Sta op!’ Veertig dagen lang leven we toe naar Pasen.

Anno 2020 onthouden veel mensen die vasten zich van eten en drinken door bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Ook wordt van andere dingen afgezien: de vanzelfsprekendheid van uitvoerige conversaties aan tafel, roken, Netflix kijken, sociale media, soms ook seks. In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder hen het vasten weer op.

Wat is vasten?

Vasten is afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken voor God en de ander. In de Bijbel staan veel teksten over vasten, zoals in Matteüs 6 en 9. Vasten kan dus betekenen dat u ergens van afziet, maar u kunt ook iets anders doen, zoals uw kleding naar de kledingbank brengen, een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw omgeving. Met de Kerk in Actie vastenkaart krijgt u per week een nieuwe uitdaging.

Op de kaart houdt u bij hoeveel tijd/geld u bespaart en wat u kunt inzetten om ‘op te staan’ voor straatmeisjes in Ghana of een van de andere projecten in de 40dagentijdcampagne.

Gaat u de uitdaging aan?

Meld u aan via dit formulier, ontvang de gratis actiekaart thuis en ga de uitdaging aan. Voor extra inspiratie kunt u via het formulier ook de 40dagentijdkalender aanvragen met daarin dagelijks een bijbeltekst, quote, verhaal, gedicht of vastentip. Wilt u met heel uw gemeente vasten? Bestel dan meerdere kaarten tegelijk in de webwinkel..

Ook voor kinderen!

Hoe kun je de 40dagentijd concreet maken voor kinderen? Ze bewust maken van het toeleven naar Pasen? Hiervoor is de vastenkaart voor kinderen een goed middel. Deze is hier gratis te bestellen.

Paasgroetenactie

Bij de Paasgedachte past ook omzien naar anderen. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

De actie wordt mogelijk gemaakt door diakenen en ZWO-commissies. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

 

Tags:
,