‘Inclusief samenleven’ thema Vredesweek 2021

VLISSINGEN – PAX, de grootste vredesorganisatie van Nederland houdt dit jaar de Vredesweek van 18 tot en met 26 september. Als thema is gekozen voor ‘inclusief samenleven’. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders.

PAX over het thema van dit jaar: ,,Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.”

‘Vrede’ op de kaart zetten

foto Raymond van Mil RF

Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten wordt tijdens de vredesweek ‘vrede’ op de kaart gezet. In het hele land zijn er honderden activiteiten: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. ,,Samen maken we een krachtig geluid’’, zegt PAX.

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. ,,We werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.”

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe vreemden voor hen zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Klik hier voor de Vredesweekactiviteiten in JOTA Oostburg

Klik hier voor de Vredesweekactiviteiten op Walcheren

Cartoon Len Munnik