Inspiratiedag: Delta voor Indonesië

MIDDELHARNIS – Tijdens de Delta Inspiratiedag op 5 november 2022 in Middelharnis is er een royaal aanbod over het Kerk-in-Actie-project Delta voor Indonesië. De verbondenheid vanuit de classis Delta met deze projecten krijgt volop aandacht. Ook de meerwaarde van de onderlinge samenwerking van ZWO-groepen in de classis komt aan bod.

Indonesië en diaconaat: lessen van ver

Als classis zijn we betrokken op Indonesië. Vanuit die betrokkenheid valt veel te leren, bijvoorbeeld over diaconaat. Hoe zijn gemeenten en kerkleden diaconaal betrokken? Hoe doet een kerk in de marge dat? Een kerk in het grootste islamitische land? Voormalig uitgezonden medewerker van Kerk in Actie ds Henriëtte Nieuwenhuis heeft 6 jaar in Indonesië gewoond en gewerkt. Samen met haar man, ds Karel Barus uit Indonesië, hoopt ze je te inspireren over diaconaat in jouw gemeente en leven.

Anders en slimmer organiseren

Je zou als gemeente wel meer willen doen aan (wereld)diaconaat en zending, maar je loopt tegen alle vergaderingen die er gepland staan aan, of de gewoontes die er zijn en waar je maar moeilijk uit komt. Met de huidige manier van werken bereik je niet meer wat je wilt, het voelt eerder als een belemmering. Hoe kan het anders? En hoe doe je dat met elkaar? In de workshop ’Anders en slimmer organiseren” hou je je eigen diaconie, zwo-, of zendingscommissie kritisch tegen het licht en denk je, aan de hand van concrete voorbeelden na over hoe je dingen op een andere manier kunt organiseren.

Delta voor Indonesië: alles wat je erover wilt weten

‘Delta voor Indonesië’: dat heb je vast al eens langs zien komen. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Hoe ziet het eruit als 50 kerken in de classis met elkaar samenwerken? En wat zou je eraan hebben als ook jouw gemeente mee gaat doen? Vanuit de classicale ZWO-commissie zal er van alles worden verteld over Delta voor Indonesië. Gemeenten komen aan het woord en natuurlijk kun je ook zelf al je vragen kwijt over onze classicale projecten!

Loket: Delta voor Indonesië

Op de informatiemarkt is een loket waar de classicale ZWO-groepen zichzelf presenteren en bezoekers van informatie voorzien.

Samenvattend:
Tijdens de Inspiratiedag kunnen de volgende workshops worden gevolgd over dit onderwerp:

  • Workshop: ‘Indonesië en diaconaat: lessen van ver’, met medewerking van Henriëtte Nieuwenhuis (voormalig medewerkster Kerk in Actie).
  • Workshop: ‘Anders en slimmer organiseren’ met medewerking van Nic Rijnbende
  • Workshop: ‘Delta voor Indonesië’ alles wat je over dit project wilt weten. Met medewerking van de classicale ZWO-groep uit de classis Delta.
  • Loket op het plein: Delta voor Indonesië

 

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR HET HOOFDVERHAAL OVER DE DELTA INSPIRATIEDAG.