Interkerkelijke Jongerenraad zoekt leden

Kerkelijk betrokken jongeren een stem geven in de kerken en in de maatschappij. Dat is het doel van de Interkerkelijke Jongerenraad. Op initiatief van enkele jongeren wordt dit platform in 2020 opgericht, met steun van de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland. Jongeren die mee willen doen, kunnen reageren op de vacature (zie onderaan dit artikel).

Motto van de Interkerkelijke Jongerenraad is: Jongeren zijn niet de toekomst van de kerk, maar de kerk van vandaag. De Interkerkelijke Jongerenraad wordt een ontmoetingsplek voor gelovige, zoekende en geïnteresseerde jongeren die zich verbonden voelen met een kerk in Nederland.

Renate Japenga (32), een van de initiatiefnemers, licht het plan toe: ,,Het doel van de Jongerenraad is niet alleen de ontmoeting met elkaar. Via dit platform kunnen jongeren ook invloed uitoefenen op het beleid van de kerken en meespreken in de verschillende kerkelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast zullen maatschappelijke thema’s aan bod komen. Ook hierover kan de Jongerenraad zich laten horen.”

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar nog geen Interkerkelijke Jongerenraad of een soortgelijk platform bestaat. Met de oprichting hiervan krijgen ook Nederlandse jongeren de kans deel te nemen aan het Europese netwerk van kerkelijk betrokken leeftijdgenoten.

Bekijk hier de vacature kernteam. Reageren kan tot 1 mei 2020.

Bron: Raad van Kerken Nederland