Inzamelingsactie Walcherse kerken voor winterhulp Oekraïne

MIDDELBURG – De werkgroep ‘Walcherse kerken voor Oekraïne’ roept de hulp in van kerkgenootschappen om geld in te zamelen voor hulp in Oekraïne. De winter komt er weer aan en dat betekent dat veel vluchtelingen en bewoners in bezet gebied zonder eten en drinken en soms zonder onderdak zitten. Dat baart de werkgroep zorgen.

De werkgroep ‘Walcherse kerken voor Oekraïne’ werd dit voorjaar door de verschillende diaconieën op Walcheren in het leven geroepen. Door het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht. Ook in Zeeland worden veel Oekraïners opgevangen. De werkgroep houdt zich onder meer bezig met het coördineren van gastgezinnen, buddy’s en andere vrijwilligers, het organiseren van Oekraïense kerkdiensten en een wekelijks ontmoetingsmoment voor vluchtelingen, en het inzamelen en transporteren van hulpgoederen richting het oorlogsgebied.

Bij de eerste inzamelingsactie, in het voorjaar van 2022, was er sprake van een directe noodsituatie in Oekraïne. Er bestond een groot tekort aan voedsel en medische spullen. Inmiddels zijn er in het westen van het land weer veel producten verkrijgbaar. Bovendien zijn de brandstofprijzen in de achterliggende maanden sterk gestegen. Daarom wordt ditmaal gekozen voor een andere benadering: van 8 oktober t/m 22 oktober wordt geld ingezameld, zodat de hulpgoederen dichterbij, of zelfs in Oekraïne kunnen worden ingekocht. Daarmee worden hoge inkoopprijzen in Nederland omzeild, wordt flink op transportkosten bespaard en wordt de plaatselijke economie ondersteund.

U kunt doneren via NL62RABO0135159903 ten name van Schrijver Handel en Transport, onder vermelding van ‘donatie winterhulp Oekraïne’ of scan de qr-code.

Van het ingezamelde geld worden voedselpakketten samengesteld, die, samen met het Kerstevangelie, rond de kerstdagen worden uitgedeeld in gebieden in Oekraïne waar de nood het hoogst is. Daarvoor wordt samengewerkt met kerken in de omgeving van Zjytomyr.

Bijeenkomst

De werkgroep houdt op 17 november om 19.30 uur een bijeenkomst in de Ter Hoogekerk (Willem Teelinckstraat) in Middelburg. Op de agenda staan onder meer de opbrengst van deze inzamelingsactie; de stand van zaken met betrekking tot het besteden van deze middelen voor hulp in Oekraïne; de samenkomsten op zondagmiddag met een livestream van een kerkdienst in het Oekraïens; de contacten van de werkgroep met de burgerlijke gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere; de beschikbare huisvesting op Walcheren; de beschikbare gastgezinnen en de ontspanningsactiviteiten voor de vluchtelingen. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden. Aanmelden voor 17 november kan via secretariaat@walchersekerkenvooroekraine.nl of via de voorzitter Leen Walhout 06-29423763, maar zonder aanmelden bent u ook hartelijk welkom.

Voor meer informatie over de inzamelingsactie en de andere projecten van de werkgroep zie: www.walchersekerkenvooroekraine.nl.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met: secretariaat@walchersekerkenvooroekraine.nl