Jezus roept leerlingen, geen kerkleden

GOES – De Provinciale Raad van Kerken in Zeeland houdt maandag 17 februari 2020 in de Vredeskerk in Goes de jaarlijkse lunchbijeenkomst voor allen die actief zijn als vrijwilliger of professional in of voor één van de kerken, gemeenten of parochies binnen Zeeland.

Dr Sake Stoppels

Na de geslaagde bijeenkomsten van 2018 en 2019 wil de Raad van Kerken verder in gesprek over mogelijkheden voor gemeenteopbouw in de verschillende contexten die de Zeeuwse oecumene rijk is. Gastspreker is dr Sake Stoppels, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en wetenschappelijk beleidsmedewerker van de Protestantse Kerk.

Dr Stoppels zal tijdens deze lunchbijeenkomst spreken over ‘Oefenen bij het leven. Parochie en gemeente als gemeenschap van leerlingen’.

‘Jezus roept leerlingen, geen kerkleden.’ Deze uitspraak is een prikkelende grondtoon in het denken van Sake Stoppels. Hij schreef enkele jaren geleden een inmiddels veelgelezen boek over gemeenteopbouw en gemeenteontwikkeling, ‘Oefenruimte’, en wil graag kerken en andere geloofsgemeenschappen helpen om verder te komen op weg van de navolging van Jezus Christus. Stoppels neemt afstand van een kerk die weinig vraagt. Waar niets hoeft, gebeurt ook meestal niets. Het afgelopen jaar verscheen de bestseller ‘Als God renoveert’ van de hand van de Canadese priester James Mallon. Dit boek en dat van Stoppels hebben qua grondtoon veel gemeenschappelijk. Vanuit beide boeken zal Stoppels in zijn inleiding een aantal piketpaaltjes slaan voor geloofsontwikkeling binnen de kerk. We zullen daarbij ook naar ons eigen leerproces kijken: door wie, waar en hoe zijn wij gevormd als leerlingen van Jezus Christus?

Het programma voor de lunchbijeenkomst ziet er als volgt uit:

11.00 – 11.10: Welkom en opening

11.15 – 12.00: Stand van zaken ‘oecumene in Zeeland’, lokaal en provinciaal, een ronde ‘langs de velden’.

12.15 – 12.45: Lunchpauze met volop gelegenheid tot netwerken en ontmoeting.

12.45 – 14.15: In gesprek met Sake Stoppels

14.15 – 14.30: Korte rondvraag en afsluiting

Wilt u deelnemen aan deze lunchbijeenkomst dan moet u zich opgeven vóór 10 februari via raadvankerkenzld@gmail.com

De kerngroep van de Raad van Kerken in Zeeland bestaat uit diaken Egbert Bornhijm (Rooms Katholieke Kerk), ds Arie van der Maas (classispredikant Protestantse Kerk in Nederland), Carel Betram (Zevende Dag Adventisten) en Heleen Boone (secretaris Protestantse Kerk in Nederland).

Klik hier voor de deelnemers aan de Raad van Kerken in Zeeland.