Kerken maken zich op voor elfde assemblee Wereldraad van Kerken

KARLSRUHE – Van 31 augustus tot en met 8 september wordt in het Duitse Karlsruhe de elfde assemblee gehouden van de Wereldraad van Kerken (WCC). Bijzonder is dat deze, na ruim vijftig jaar, weer wordt gehouden in Europa. Aan de assemblee nemen vertegenwoordigers van de circa 350 lidkerken van de Wereldraad en andere oecumenische partners deel, in totaal ruim 4.000 mensen. Dit maakt de assemblee van de Wereldraad tot de meest diverse, christelijke samenkomst van deze omvang in de wereld.

De assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad en vindt in principe iedere acht jaar plaats. Het is het enige moment waarop alle aangesloten kerken samenkomen om gezamenlijk te vieren en te bidden. Daarmee is de assemblee een unieke gelegenheid voor kerken wereldwijd om het gemeenschappelijk getuigenis te verdiepen en gezamenlijk in gesprek te gaan over fundamentele vragen op het gebied van geloof en samenleving.

Overkoepelend thema

Karlsruhe.

Het thema van de elfde assemblee luidt ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Op de agenda staan 23 plenaire, oecumenische bijeenkomsten. Die variëren van kerkelijke en theologische thema’s, bijvoorbeeld rond schepping en gebed, tot meer maatschappelijke thema’s, zoals de verwerking van het slavernijverleden en de strijd tegen klimaatverandering. Ook geopolitieke thema’s zullen aan de orde komen, zoals de oorlog in Oekraïne en de conflicten in het Midden-Oosten.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen de basis vormen voor het nieuwe beleidsplan van de Wereldraad, dat leidend is voor de komende acht jaar.

De assemblee komt bij elkaar midden in verbijstering en bezorgdheid in een tijd van fundamentele vragen over de manier waarop wij de aarde bewonen, zin geven aan ons leven, in de samenleving leven en hoe we verantwoordelijkheid aanvaarden voor toekomstige generaties.

Deze vragen zijn sterk aangezet door de wereldwijde Corona-pandemie en de gevolgen daarvan, de klimaatcrisis en uitingen van racisme wereldwijd, die nog meer structurele economische ongelijkheid, genderdiscriminatie en andere vormen van onrechtvaardigheid in onze samenlevingen en in onze wereld aan het licht hebben gebracht.

Naast de plenaire bijeenkomsten vinden tal van andere samenkomsten plaats waarin deelnemers op dagelijkse basis met elkaar bidden, vieren of Bijbelteksten bestuderen. In de zogeheten ‘oecumenische ontmoetingen’ wordt dieper met elkaar doorgesproken over bepaalde maatschappelijke vraagstukken, zoals gerechtigheid en vrede. Bij de zogenaamde ‘Brunnen’ (bronnen) kunnen kerken hun ideeën presenteren en workshops houden. Tenslotte is een deel van de tijd gereserveerd voor enkele bestuurlijke en huishoudelijke bijeenkomsten waarin onder andere 150 nieuwe leden voor het centrale bestuur gekozen zullen worden.

Gastvrouwen van deze elfde assemblee zijn de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), de Protestantse Kerk in Baden, de Raad van Kerken in Duitsland, de Unie van Protestantse Kerken in de Elzas en Lotharingen, samen met de Protestantse Kerk in Zwitserland.

Impressies afgevaardigden

Vanuit Nederland zullen circa 30 mensen afreizen, onder wie vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils, het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) en de Raad van Kerken in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk, die geen lid is van de Wereldraad, zal als waarnemer aanwezig zijn bij de assemblee.

Tijdens de assemblee zullen de Nederlandse afgevaardigden hun impressies geven in persoonlijke blogs, die te lezen zullen zijn op de website van de Raad van Kerken in Nederland.

Bekijk het volledige programma (schematisch)

Voor wie op persoonlijke titel wil deelnemen aan de assemblee, zijn dagkaarten verkrijgbaar.

Bron: Raad van Kerken Nederland