Kerken rond Zwake vieren eenheid


Kerk Driewegen © foto Wim Staat

DRIEWEGEN – In de kerk van Driewegen wordt zondag 14 januari een feestelijke dienst gehouden. Dat gebeurt  om dat vijf kerkelijke gemeenten in de Zak van Zuid-Beveland per 1 januari 2018 zijn gefedereerd. Het gaat om de Hervormde gemeente Oudelande en de Protestantse gemeenten in ’s Heer Abtskerke, Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande (DEO), Hoedekenskerke en Nisse.  Zij gaan verder onder de naam Protestantse gemeente Rond de Zwake*.
De dienst in Driewegen begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn  dominee Arie van der Maas en kerkelijk werker Mathilde Meulensteen. Muzikale medewerking verlenen Ingrid Kesting (zang) en Floor van Hekken (gitaar) beiden uit Oudelande.  Ook Wim Vreeke, vaste organist van de voormalige gemeente DEO, is van de partij. Na de dienst is er in de kerk in in ‘Achter de Kerke’ volop gelegenheid elkaar  te ontmoeten.

In alle dorpen

‘s Heer Abtskerke © foto Wim Staat

De bundeling is 27 september 2017 beklonken met het ondertekenen van de samenwerkings-overeenkomst in de Johanneskerk in ‘s Heer Abtskerke.  Het eerste doel van de samenwerking is het behoud van vitale kerkgemeenschappen in alle dorpen in de Zak van Zuid Beveland vitaal aanwezig te blijven. Naast ca. 25 kerkenraadsleden en vele andere vrijwilligers zijn in de vijf gemeenten van ‘Rond de Zwake’ twee predikanten, ds. Egbert Rietveld en ds. Arie van der Maas actief, samen met kerkelijk werker Mathilde Meulensteen.

Dominee Arie van der Maas

Voortrekkersrol

Dominee Van der Maas heeft in de totstandkoming van de fusie een groot aandeel gehad. Hij is ook betrokken bij andere initiatieven op dit gebied.

Zondag 6 januari ondertekende hij als voorzitter van de classis Zeeuws-Vlaanderen in de kerk van Schoondijke de overeenkomst waarmee werd bekrachtigd dat de Protestantse Gemeente van Breskens toetrad tot de Verbinding, waarin ook de gemeenten in Groede, Schoondijke en Waterlandkerkje participeren.

 

Geloven in de Zak

Kerk Oudelande © foto Wim Staat

De ontwikkeling van de samenwerking die leidde tot de federatie Rond de Zwake maakt deel uit van het bredere initiatief ‘Geloven in de Zak’ (Klik hier voor website  ). Hierin participeren ook de Protestantse gemeenten ‘s Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp (gedrieën inmiddels federatie De Samenwerking) en Nieuwdorp die eveneens werken aan een gezamenlijke federatie. Aan Geloven in de Zal wordt op activiteitenniveau ook deelgenomen door de Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Rooms Katholieke parochiekernen in de Zak.

Overzicht kerken Zak van Zuid-Beveland

Baarland Protestantse Gemeente ‘s-Gravenpolder/Baarland
Borssele Protestantse federatie De Samenwerking
Borssele Gereformeerde Gemeente
Driewegen Protestantse Gemeente Rond de Zwake
Ellewoutsdijk Kerkje van Ellesdiek
’s Gravenpolder Protestantse Gemeente
’s Gravenpolder Gereformeerde Gemeente
’s Gravenpolder Oud Gereformeerde Gemeente
’s Heer Abtskerke Protestantse Gemeente Rond de Zwake
’s Heer Arendskerke Protestantse federatie De Samenwerking
’s Heer Arendskerke Vergadering van Gelovigen
’s Heerenhoek Parochiekern H. Willibrordus
Heinkenszand Protestantse Gemeente
Heinkenszand Parochiekern H. Blasius*
Hoedekenskerke Protestantse Gemeente Rond de Zwake
Hoedekenskerke Gereformeerde Gemeente
Kwadendamme Parochiekern H. Bonifacius
Lewedorp Protestantse federatie De Samenwerking
Lewedorp Parochiekern H. Eligius
Nieuwdorp Protestantse Gemeente
Nieuwdorp Gereformeerde Gemeente
Nisse Protestantse Gemeente Rond de Zwake
Oudelande Protestantse Gemeente Rond de Zwake
Ovezande Parochiekern O. L. V. Hemelvaart

(De parochiekernen in de Zak maken deel uit van de H. Pater Damiaanparochie  )

*De Zwake is in de Zak van Zuid Beveland nu vooral nog bekend van de Zwaakse Weel. De Zwake was oorspronkelijk een binnenzee ontstaan na stormvloeden in de 11e en 12e eeuw. Aanvankelijk waren er twee stroomgaten met wat nu de Westerschelde heet. Het ene lag tussen Oudelande en Borssele en het andere tussen Oudelande en Baarland. In later eeuwen volgde inpoldering waardoor de binnenzee steeds kleiner werd tot de Zwaakse Weel restte.

© Google Maps