Oproep: Kerstgroeten voor Pakistan

VLISSINGEN – Kerk in Actie ontving afgelopen week diverse foto’s uit de dorpen van de projecten in Pakistan. De stafleden van de projecten maakten foto’s van mensen die vlaggen en borden vasthouden met daarop de tekst ‘Merry Christmas, thanks to Zeelands’.

De NOAD-staf

Kerk in Actie-consulent Tom Kolsters wil uiteraard ook Kerstgroeten terugsturen, Hij koos daarvoor een foto die werd gemaakt tijdens de Zeeuwse Inspiratiedag waarop 130 Zeeuwen naar de mensen in Pakistan zwaaien. Maar daar blijft het niet bij. Hij vraagt voorgangers en kerkleden om zondag 16 december één van de foto’s die u hier ziet, te tonen tijdens de dienst. Vervolgens moet dan een foto gemaakt worden met de aanwezige gemeenteleden (die zwaaien naar de camera?) Hij stuurt woensdag 19 december alle foto’s door naar Pakistan om hen vanuit Zeeland een fijne Kerst te wensen. U kunt de foto’s mailen naar t.kolsters@kerkinactie.nl

ZWO (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking) steunt ontwikkelingsprojecten van Kerk in Actie. In 2018 staat het Pakistan-project centraal in Zeeland. In 1953 werd in de Pakistaanse havenstad Karachi geld ingezameld voor de watersnoodramp in Zeeland. Ongeveer 65 jaar later doen 57 Zeeuwse kerken iets terug. Zij halen via allerlei activiteiten samen met Kerk in Actie geld op voor hulp in Pakistan. Die projecten zijn grofweg in drie categorieën in te delen: NOAD (versterking van landloze arbeiders en verstandelijk beperkte kinderen), REEDS (zorgen voor een inkomen voor boeren) en OTS (Theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraal studie). Voor meer informatie zie www.gelovenindedelta.nl/zwo/project-pakistan/  en www.kerkinactie.nl/zeelandvoorpakistan

De OTS-staf

Kerstgroeten uit een NOAD-dorp

Een kerstgroet uit een van de NOAD-dorpen

Een groet uit een van de NOAD-dorpen

 

De REEDS-staf

Een kerstgroet uit een NOAD-dorp