Keti Koti-dialoog thuis over gastvrijheid en burgermoed

MIDDELBURG – Ieder jaar herdenkt Middelburg op 1 juli de afschaffing in 1863 van de Nederlandse slavernij in de Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Sinds vorig jaar is de Keti Koti Tafel onderdeel van deze herdenking. Dat is dit jaar niet anders, maar in verband met de coronacrisis is de opzet gewijzigd. Thema voor 2020 is ‘Gastvrijheid en Burgermoed’- de Keti Koti dialoogtafel thuis.

Vorig jaar namen ruim 100 Zeeuwen deel aan de Keti Koti Tafel-dialoog.

Keti Koti betekent ‘Verbreek de ketens’. Een Keti Koti Tafel is een dialoogtafel, waar – door Nederlanders van alle huidskleuren – persoonlijke ervaringen worden uitgewisseld en wordt stilgestaan bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden. De algemene doelstelling is het vergroten van het bewustzijn van de innerlijke en sociale conflicten en blinde vlekken die voortkomen uit de complexe historische en sociale achtergronden van het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Zo kunnen nieuwe inzichten worden verkregen die kunnen leiden tot een samenleving vrij van discriminatie en racisme. Vorig jaar kwamen ruim 100 witte en zwarte Zeeuwen (en alle kleuren daartussenin) bij elkaar aan de Keti Koti dialoogtafel.

Keti Koti Tafel-tas

Nu door de beperkende coronamaatregelen geen grootschalige bijeenkomsten kunnen worden gehouden, wordt de Keti Koti Tafel georganiseerd voor thuis, de privésfeer. Daartoe kan op verschillende plekken op dinsdag 30 juni de speciale Keti Koti Tafel-tas worden afgehaald, met daarin een Antilliaanse/Surinaamse maaltijd. Met prikkelende vragen daagt het Keti Koti Tafel Collectief Middelburg Zeeuwen uit ervaringen, gevoelens en inzichten te delen, die samenhangen met ons gedeelde slavernijverleden. In het gezin, met huisgenoten, vrienden of kerkelijke contacten kan dan de dialoog worden aangegaan over het thema ‘Gastvrijheid en Burgermoed’.

De tas bevat een (bijna) kant-en-klare maaltijd (vegetarische pindasoep met bananenballetjes en boyo) en materiaal om de dialoog op gang te brengen. Het materiaal bestaat uit audiovisuele voorafjes en drie enveloppen met dialoogvragen. Het verhaal is Zeeuws getint, de VOC maakte zich immers schuldig aan slavenhandel en veel Zeeuwen waren in de 17e en 18e eeuw via particuliere handelsondernemingen als de West-Indische Compagnie en de Middelburgse Commercie Compagnie betrokken bij de slavenhandel.

Maar er zijn ook verhalen over Zeeuwen die tegen slavernij waren gekant, zoals admiraal Michiel de Ruyter en de befaamde piëtistische predikant Bernardus Smytegelt (1665-1739) uit Middelburg. Hij schopte als één van de weinige predikanten tegen de schenen van de regenten door van de kansel te prediken dat slavernij niet door de beugel kon en in strijd was met het achtste gebod: Gij zult niet stelen. ,,God zal deze mensendiefstal wreken.”

In hoeverre zijn die verhalen en is het gedrag van die Zeeuwen inspirerend voor gastvrijheid en burgermoed vandaag en het vormgeven aan een samenleving vrij van discriminatie en racisme?

Het Keti Koti (t)huispakket is geschikt voor het hele gezin en kost 4 euro per persoon (minimale afname twee personen) Klik hier  om u aan te melden (vóór 18 juni). Na betaling is de tas dinsdag 30 juni af te halen bij de diverse afgiftepunten.

Ga voor meer informatie, de afgiftepunten en bestellen naar ketikotitafel.nl/middelburg.

 

 

 

,