Keti Koti en de Geur van bruine bonen in Vlissingen

VLISSINGEN – Wat betekent vrede? Betekent de vrede die in 1945 is getekend evenveel vrijheid voor iedereen? Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei gaat schrijfster Henna Goudzand Nahar daarover in gesprek tijdens de dialoogtafel Keti Koti in Boekhandel ’t Spui in Vlissingen.

Op 1 juli vieren we Keti Koti: het afschaffen van de slavernij op 1 juli 1863 in de Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Keti Koti betekent Ketenen verbroken. Ook dit jaar wordt Keti Koti gevierd met een aantal dialoogtafels: tijdens een maaltijd wordt het gesprek aangegaan over welke ervaringen, gevoelens en inzichten samenhangen met ons gedeelde slavernijverleden.

Op 5 mei is de eerste dialoogtafel in boekhandel ’t Spui in Vlissingen van 17.00 tot 19.00 uur. Henna Goudzand schreef ‘De geur van bruine bonen’ en zal met de aanwezigen face-to-face met kleur de dialoog voeren. Die dialoog is gericht op het met elkaar delen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens. Door naar Henna Goudzand Nahar én naar elkaar te luisteren groeit wederzijds begrip, waarmee een stap wordt gezet naar een meer inclusieve samenleving.

Hoogleraar Caraïbische literatuur van de Universiteit van Amsterdam, Michiel van Kempen schreef over het boek van Henna Goudzand: ‘In ‘De geur van bruine bonen’ wroet Goudzand Nahar diep in de psychologie van een Surinaams gezin in Nederland; zij laat op tal van bladzijden subtiel merken hoezeer de slavernijgeschiedenis ook in een moderne setting kan doorwerken. Intussen passeren ook tal van zaken die kenmerkend zijn voor mensen die een andere cultuur met zich meedragen’.

Deelname aan de dialoogtafel en een Surinaamse bruine bonen maaltijd is gratis, aanmelden is verplicht. Aanmelden kan tot 5 mei 09:00. Aanmelden ná dit tijdstip kan vi\ telefoonnummer: 0118-654153. Inloop vanaf 17.00 uur – afsluiting 19.00 uur.

De dialoogtafel op 5 mei is een initiatief van Keti Koti Tafel Community Zeeland en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Keti Koti Zeeland, ZB Bibliotheek van Zeeland, Provincie Zeeland / Four Freedoms Door Het Jaar Heen en Cultuurwerf / Bevrijdingsfestival Zeeland.

Meer informatie: www.ketikotitafel.nl/zeeland

Op 30 juni is de ‘reguliere’ keti koti-tafel in het Zeeuws Archief.