Kom ook naar de interkerkelijke vrouwendag

HOEK – Agape voor jou houdt zaterdag 5 oktober 2019 de tweede interkerkelijke vrouwendag in de PKN-kerk in Hoek. Thema dit jaar is ‘Koester je hart’.

Agape is een Grieks woord dat in het Nederlands vaak vertaald wordt als ‘liefde’, maar hiermee aan waarde verliest. Agape staat voor onzelfzuchtige liefde. Een liefde die niet allereerst gaat om praktische goedheid en barmhartigheid. Zelfs tegenover mensen die niet je vrienden zijn. Een liefde die wij veel in de Bijbel tegenkomen. Deze liefde begint in je eigen geloofsgemeenschap, maar eindigt er niets….

Ds Kees van Velzen gaat tijdens deze tweede interkerkelijke vrouwendag aan de hand van het Bijbelboek Nehemia in op het thema ‘Koester je hart’. Wie roept niet regelmatig: ‘had ik maar meer dan 24 uur in een dag!’ Hoe belangrijk is het dan niet om je hart te koesteren. Rust te vinden bij Hem die ons geschapen heeft! Prioriteiten te stellen. Hoe maak ik tijd vrij voor God, partner, gezin, noem maar op. Rust voor jezelf vinden in dit jachtige bestaan.

Het ochtendprogramma vermeldt veel samenzang onder leiding van Akko de Feijter en toespraken van ds Kees van Velzen en Sida Digristina.

In het middagprogramma zullen na de samenzang, Pieter en Anja van Dijk een presentatie houden over hun werk bij de MAF ‘bush piloten.nl’. De opbrengst van de collectie is bestemd voor MAF. Na deze presentatie  en het zingen van een lied, kan er een lezing worden bijgewoond of worden deelgenomen aan een workshop. Deze moeten vooraf worden gekozen.

Er kan worden gekozen uit: Lezing ‘Stille tijd’, workshop/lezing Essentiële oliën, workshop Schilderen naar het thema, workshop Handletteren en de workshop/lezing Kruiden, olie/azijn maken.

Na de workshops en lezingen wordt de dag afgesloten met zang en gebed in de kerkzaal.

De Stichting Philadelphia staat de hele dag met een kraampje in de hal. Anna Guiljam-Muller is aanwezig om vragen te beantwoorden, informatie te verstrekken en spullen voor Philadelphia te verkopen.

Nieuw dit jaar is, dat er na afloop voor de napraters diverse drankjes te koop zijn voor 1 euro per glas. De opbrengst hiervan gaat naar de goede doelen van deze dag.

De interkerkelijke vrouwendag wordt gehouden in de PKN-kerk aan de Langestraat in Hoek en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Entree € 15,– . Meer informatie over de lezing en workshops kunt u vinden op de facebookpagina agape.voor.jou of op de website www.agapevoorjou.nl. Ook het aanmelden dient via de website te gebeuren.

Een beeld van de Interkerkelijke vrouwendag 2018.