Koorkring Contactdag Zeeland

OOSTBURG – De Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, de Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen houden zaterdag 10 november voor de tweeëntwintigste keer de studiedag Contactdag Zeeland. Dat gebeurt in de Eligiuskerk (Sint Eligiusplein 17) in Oostburg.

De studiedag begint 0m 10.00 uur, maar vanaf 09.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 12.00 uur wordt de lunch geserveerd. Het middagprogramma begint om 12.45 uur. Om 14.30 uur is er weer een korte pauze en de dag wordt om
15.00 uur besloten met een afsluitende viering, die voor iedereen toegankelijk is.
Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de volgende manieren opgeven:
* Contactdag Zeeland Mgr. de Backerestraat 5, 4529 GR Eede.
* per e-mail: klik hier.
De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient gelijktijdig met de inschrijving, over te worden gemaakt op
IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland, Hoogvogelstraat 5, 4515 BD IJzendijke.
Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.

%d bloggers liken dit: