Kringavond kerkrentmeesters en diakenen Goeree-Overflakkee

STAD AAN HET HARINGVLIET – De Regiegroep Ring Haringvliet houdt 19 september 2019 in De Ark in Stad aan het Haringvliet een kringavond voor kerkrentmeesters en diakenen van Goeree-Overflakkee.

Tijdens deze avond komen twee onderwerpen aan bod die voor beide groepen ambtsdragers van belang zijn: ‘FRIS’ en ‘Bankieren en uw financiële praktijk’.

Alle plaatselijke kerken (gemeenten) van de PKN moeten vanaf 2020 gebruik maken van FRIS, een centraal systeem om ANBI-gegevens te publiceren. Gerrit Oosterwijk van het CCBB zal tijdens de kringavond uitleg geven over dit nieuwe systeem. Beleidsondersteuner Oosterwijk is deskundige op het gebied van kerkbeheer bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Hij was jarenlang gemeenteadviseur kerkbeheer voor de provincie Zuid-Holland. Zijn ervaring, kennis en kunde zet hij graag in om colleges te helpen bij het vele werk

De tweede helft van de avond zal André Boer van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) spreken over de financiële praktijk van de gemeente: hoe wordt omgegaan met financiële zaken en de daarvoor aangeboden dienstverlening. Vaak zijn lokale banken of de grote bekende banken veel in beeld, maar ook de kerk kent een lijn: de Stichting Kerkelijk Geldbeheer in Gouda, een ‘bank’ die, als een gemeente daarmee werkt, ook andere kerken en diaconieën steunt. Dat kan bijvoorbeeld door financiering van aanpassing kerkgebouwen of initiatieven rond het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN).

Deelnemers aan de kringavond zullen alle informatie aangereikt krijgen die nodig is.

De kringavond op 19 september in De Ark in Stad aan het Haringvliet duurt van 19.30 tot 21.45 uur.

%d bloggers liken dit: