Laat een vlieger op voor mensen in medische nood

GROEDE – De jonge stichting ‘Vliegeren met jou’ zoekt uw steun om mensen te helpen en uitzicht te bieden op een normaal gezond leven. ,,Waar het om het samenspel gaat… en als je helpt de vraag: wie houdt eigenlijk wie in de lucht.’’

Voor sommige mensen is de ‘eigen bijdrage’ voor een medische behandeling (te) hoog en kunnen zij derhalve niet worden geholpen. Dat geldt vaak ook voor het verkrijgen van voorgeschreven medicatie en ‘of noodzakelijke hulpmiddelen. Meestal is er dan sprake van een complex ziektebeeld en/of een ingewikkeld behandelingstraject.

De stichting heeft als doelstelling inkomsten te verwerven om medische en paramedische behandelingen mogelijk te maken en zo een relatief normale kwaliteit van leven voor deze mensen te helpen bevorderen.

‘Vliegeren met jou’ heeft nog geen financiële buffer, maar kon al enkele malen in dringende gevallen hulp op korte termijn bieden. Op zit moment heeft de stichting een vraag om financiële steun voor een complexe herniaoperatie in de nek en een hersenoperatie. Naar verwacht zal de ‘eigen bijdrage’ voor protheses in de nek ongeveer vierduizend euro bedragen. De zieke in kwestie kan op dit moment niet maatschappelijk functioneren en verlies van functies door zenuwbeschadigingen ligt op de loer. Een operatie op korte termijn is mogelijk, mits de eigen bijdrage wordt betaald.

De stichting zoekt naar personen en/of instellingen die op korte termijn willen bijdragen aan het lenigen van deze acute medische nood. Voor de langere termijn wordt gezocht naar personen en instanties die bereid zijn structurele steun te bieden, zodat de stichting aanvragen kan honoreren vanuit een financieel stabielere basis.

Wilt u ‘Vliegeren met jou’ steunen? Neem dan contact op met de stichting via e-mail info@vliegerenmetjou.nl of bel 06-50617910.

De stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting zijn. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is dus voor beide partijen gunstig!

Klik hier voor meer informatie over ‘Vliegeren met jou’