Leerhuis Kerk en Israël

De werkgroep Kerk en Israël organiseert vanaf 13 september een zestal leerhuisbijeenkomsten over het boek Genesis.  Op zoek naar de Joodse bronnen van onze christelijke traditie,aan de joods leerhuishand van Mozes, in navolging van Jezus, in het spoor van Israël…..

Het Leerhuis is bedoeld voor (oud)predikanten, pastores, (oud)cursisten Theologische Verdieping en andere theologisch geïnteresseerden. We gaan uit van de bereidheid om te vragen, te luisteren en samen met anderen te zoeken naar antwoorden. Zie voor meer informatie en voor  de agenda de link Werkgroep Kerk en Israël op deze website.

Opgave en info:   mevr. Nel Roggeband, e-mail parb@zeelandnet.nl ,

Ten Ankerweg 66,  4691 GX Tholen,  tel. 0166-602106