Leeskring in Middelburg over Hanna Arendt en het totalitaire denken

MIDDELBURG – Ook dit jaar is er weer een leeskring in Middelburg van het Stadspastoraat, in samenwerking met het Stadsklooster Simpelhuys. Op dinsdag 4 oktober 2022 is de eerste leeskringbijeenkomst vanaf 19.45 uur in het Hofje in Middelburg over het boek “Hanna Arendt; politiek denker’ van Dirk De Schutter en Remi Peters. Beide schrijvers zijn zeer bekend met het werk van Hanna Ahrend en zetten dat in de context van de huidige politieke verwarring..

Hanna Arendt.

Er is voor dit boek gekozen vanwege de zo herkenbare actualiteit in het denken van Arendt. Deze joodse vrouw (Duitsland 1906-Amerika 1975) vluchtte al vroeg voor het nationaalsocialisme en de Jodenvervolging. Het duurde lang eer ze in Amerika officieel werd ingeschreven. Hanna Arendt beschrijft uitgebreid hoe het is om vluchteling te zijn en wat het betekent je niet te kunnen uitdrukken in je moedertaal. Ze verdiepte zich meer en meer in de politieke systemen, hoe die op elkaar inwerken en of elkaar uitsluiten.

Al vroeg herkende ze de tekenen van het totalitaire denken en het gevaar ervan. Het is verontrustend en dreigend om terug te lezen, hoe scherp ze dat toen heeft gezien en hoe actueel dat nu weer is. Haar kritische houding heeft te maken met liefde voor de wereld, Amor Mundi. Ze heeft voortdurend willen begrijpen (Ich will verstehen!) hoe het zo mis heeft kunnen gaan in de vorige eeuw.

Hanna Arendt was er overigens van overtuigd dat het gevaar van herhaling van de totalitaire systemen altijd mogelijk is. De dreiging daarvan kunnen we vandaag niet meer ontkennen. In het boekje worden haar kernbegrippen begrijpelijk uitgelegd.

Haar werk komt tijdens de leeskringbijeenkomsten in drie delen aan de orde: de activiteiten van het mens-zijn, het politieke handelen en de verwoestijning van de wereld.

Hanna Arendt op latere leeftijd.

Wellicht goed om te weten voor de deelnemers: de initiatiefnemers willen (met hun ervaringen van de vorige leeskring) graag toegankelijk zijn voor iedereen. Tijdens de gesprekken is er alle tijd voor ieders eigen gedachten en is men vooral bezig met de persoonlijke ontdekking in het dagelijks levens, evenals de ervaring met verschijnsels die ook nu bezorgdheid oproepen.

De avonden worden begeleid vanuit Stadspastoraat door DirkJan Andriessen en Neeltje van Doorn en vanuit het Stadsklooster Simpelhuys door Jan Zwemer.

Kosten: bijdrage voor onkosten. Aanmelden via: neeltjevdoorn@gmail.com