Leeskring over ‘Geen toekomst zonder kleine goedheid’

MIDDELBURG – ‘Geen toekomst zonder kleine goedheid’ is de hoofdtitel van het laatste boek van Roger Burggraeve. Via vele invalshoeken neemt de auteur de lezer mee naar een beeld van wat kleine goedheid is. Het Stadspastoraat Middelburg houdt over dit boek tussen oktober 2021 en februari 2022 een leeskring.

Tijdens acht bijeenkomsten op dinsdagavonden wordt het boek doorgenomen met Neeltje van Doorn en Jan Zwemer. Zij helpen zoeken naar zin en samenhang.

Professor Roger Burggraeve (Passendale, 11 augustus 1942) is een Belgische moraaltheoloog die vooral bekend is om zijn onderzoek naar het denken van Emmanuel Levinas. ‘Geen Toekomst zonder kleine goedheid’ won in 2020 de prijs van het Beste Spirituele Boek. Het is een boek niet alleen om door te lezen, maar vooral om te doorleven. Tal van maatschappelijke thema’s komen aan de orde en komen dichtbij het zelf.

Rijke bron

Het kijken in een spiegel is een bijna vanzelfsprekende reflex bij het doornemen van dit boek, ont-dekkend en ont-moetend. Daarom is dit boek een rijke bron voor een leeskring: verbredend, verdiepend, grensverkennend, grensverleggend en verbindend.

Roger Burggraeve.

Geen dichtgetimmerde theorie, juist niet, eerder een ervaren van on-ontdekte perspectieven. Ieder hoofdstuk van dit boek opent als het ware een deur naar ‘een genereuze samenleving in verantwoordelijkheid’, zoals de ondertitel van het boek luidt. Die open deur geeft vooral zicht op wat ontbreekt als we niet genereus zijn. In het slothoofdstuk wordt de veelkleurigheid van de kleine goedheid zichtbaar.

De leeskringavonden in Middelburg zijn op 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december, 4 en 18 januari, 1 en 15 februari. Opgeven bij Alice Gideonse: stadspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl of tel: 0651443592